Wydział Kultury dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2020-06-24 08:50:35
Powrót do projektu

Biblioteka 2021 - zakup książek, audiobooków i prasy

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138 ul. Broniewskiego 9a. 2. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX i Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13 ul. Śmiała 24; 3. Biblioteka dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111 ul. Mickiewicza 65; 4. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16 ul. Słowackiego 19A; 5. Czytelnia Naukowa nr XVI pl. Inwalidów 3; 6. Czytelnia Pod Sowami i Miejsce Aktywności Lokalnej ul. Zajączka 8

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dostęp do Bibliotek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest wzbogacenie oferty czytelniczej Biblioteki poprzez zakup nowości wydawniczych: książek i audiobooków oraz zwiększenie ilości tytułów prasy. Bogata oferta wydawnicza w Bibliotece jest podstawą budowania jej wizerunku, jako miejsca atrakcyjnego, zaspakajającego potrzeby mieszkańców w dostępie do literatury i informacji, rozbudzającego i umacniającego zainteresowania czytelnicze u dzieci i dorosłych.
Opis projektu:
1. Zakup książek - zakup ok. 3600 nowych książek - wartość 110000 zł

Zachęcanie dzieci i dorosłych do czytania książek jest podstawową misją biblioteki i jej najważniejszym zadaniem, aby móc ją w pełni realizować Biblioteka musi mieć możliwość zaproponowania czytelnikowi w każdym wieku dostępu do jak najszerszej oferty nowości.

2. Zakup audiobooków - zakup ok 900 nowych tytułów audiobooków - wartość 20000 zł - Łatwy dostęp do bogatej oferty książki mówionej jest niezwykle ważny dla osób mających problemy ze wzrokiem, lub z innego powodu nie mogących czytać tradycyjnych, papierowych wydań. Dzięki poszerzeniu oferty biblioteki o nowości wydawnicze z działu książki mówionej Biblioteka będzie zapobiegać wykluczeniu szerokiego grona osób z możliwości obcowania z literaturą. Możliwość słuchania nagranych utworów literackich jest nie tylko jedynym sposobem dostępu do literatury dla osób z chorobami wzroku, ale również ogromnym wsparciem dla osób przewlekle chorych.

3. Zakup prasy - zakup około 71 tytułów dzienników, tygodników i miesięczników, w tym prasy fachowej - wartość 20000 zł

Biblioteka, jako swoiste centrum kultury i informacji dla lokalnej społeczności, ma za zadanie zapewnić mieszkańcom dostęp do bieżących informacji. Jednym z najbardziej podstawowych źródeł informacji w wydarzeniach codziennych, budzących największe zaufanie społeczne, jest prasa drukowana. Aby w pełni zaspokoić potrzeby i oczekiwania czytelników w zakresie dostępu do prasy, Biblioteka powinna dysponować szeroką gamą tytułów, obejmującą tematycznie różne zagadnienia i poglądy.

Zakupione książki, audiobooki oraz prasa będą dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i Warszawy, po wcześniejszym zapisaniu się do biblioteki, w godzinach otwarcia placówek (ok. 40-50 godz. tygodniowo, w tym w soboty). Wszystkie materiały biblioteczne będą udostępniane i wypożyczane czytelnikom bezpłatnie.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ilość mieszkańców Żoliborza systematycznie wzrasta, stąd konieczność dostosowania zbiorów biblioteki do ich rosnących potrzeb i oczekiwań w zakresie dostępności do literatury i informacji. Atrakcyjna oferta czytelnicza sprawi, że mieszkańcy dzielnicy chętniej odwiedzają Bibliotekę. Będzie budowała u nich pozytywne z nią skojarzenia i wpłynie na rozwój i utrwalenie silnych kompetencji czytelniczych. Ponadto Biblioteka oferująca szeroki dostęp do prasy zachęci do spędzania w niej wolnego czasu przy lekturze, dzięki czemu aktywizuje i integruje społeczność lokalną, minimalizując u wielu starszych osób poczucie samotności i wykluczenia społecznego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
150.000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki