Koordynator w Dzielnicy Ursus - zmiany z 2020-06-23 13:50:16
Powrót do projektu
Wykonanie

Budowa oświetlenia deptaku ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Deptak pomiędzy ulicami Warszawską, a Zagłoby połączony wjazdem od ulicy Orląt Lwowskich
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Deptak zlokalizowany na działkach o nr 3/6, 5/13, 5/21 obr. 2-09-06

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu wykonanie oświetlenia ulicznego / parkowego na deptaku, wzdłuż którego rosną wysokie drzewa liściaste (kasztanowce). Deptak jest jedynym dojściem do Szkoły Podstawowej nr 383 dla dzieci i ich rodziców zarówno od strony osiedla Niedźwiadek jak i osiedla Gawra, ale także miejscem spacerów mieszkańców osiedla.
Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu oświetlenia ulicznego na deptaku o długości około 180 metrów, znajdującego się przed frontem Szkoły Podstawowej nr 383 położonej przy ul. Warszawskiej 63

w Warszawie. Oświetlenie powinno być wykonane w postaci aluminiowych okrągłych słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED. Przyjmując odległość pomiędzy latarniami ok 20 metrów, projekt przewiduje łącznie do wykonania instalację dla ośmiu latarni. Z uwagi na drzewostan rosnący wzdłuż deptaku wskazane jest zastosowanie latarni

o parkowym typie sylwetki, w kolorze antracytowym lub grafitowym. Zasilanie nowych latarni proponuje się zrealizować poprzez wykonanie instalacji niskiego napięcia do istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Orląt Lwowskich. Niezbędne będzie opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt przede wszystkim ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, ich opiekunów oraz nauczycieli idących do oraz ze Szkoły Podstawowej nr 383. Ponadto, w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przestrzeni wewnątrzosiedlowej, po której w godzinach wieczornych poruszają się mieszkańcy pobliskich bloków mieszkalnych oraz punktów usługowych. Deptak jest miejscem ogólnodostępnym, z którego przez całą dobę korzystają mieszkańcy Dzielnicy. Projekt skierowany jest, zatem do bardzo szerokiej grupy odbiorców.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Brak oświetlenia zagraża bezpieczeństwu i jest szczególnie uciążliwe w okresie jesiennym i zimowym dla dzieci i ich opiekunów, które muszą dotrzeć w godzinach porannych oraz wrócić w późnych godzinach popołudniowych ze szkoły. Oświetlenie miałoby nie tylko poprawić widoczność, ale także bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy wewnątrz osiedla Niedźwiadek. Projekt uwzględnia także potrzeby osób niepełnosprawnych, które poruszają się po deptaku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Na podstawie wycen podobnych projektów oświetlenia terenów zewnętrznych można stwierdzić, że zaproponowana przez autora projektu kwota na wykonanie oświetlenia deptaku przez Szkołą Podstawową nr 383 w Warszawie wraz z projektem i oznakowaniem projektu jest prawidłowa i wynosi 100 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki