Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2020-06-22 15:36:16
Powrót do projektu

Podwórko przyjazne mieszkańcom - rewitalizacja placu między budynkami 1 Sierpnia 28 i 30

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac między budynkami 1 Sierpnia 28 i 30.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Plac między budynkami 1 Sierpnia 28 i 30.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest zmodernizowanie podwórka między blokami 1 Sierpnia 28 i 30; czyli: usunięcie starego - zniszczonego asfaltu, przycięcie drzew, zasadzenie krzewów ozdobnych i niskich drzew, zasianie trawy, postawienie ławek i koszy na śmieci, wybudowanie nowych chodników oraz niedużego placu (w miejscu starego). Projekt przewiduje zwiększenie ilości terenu zielonego (biologicznie czynnego).
Opis projektu:
Celem projektu jest zmodernizowanie podwórka między blokami 1 Sierpnia 28 i 30. Obecnie plac ten nie pełni żadnej funkcji, poza "skrótem" lub miejscem, gdzie ludzie wyprowadzają swoje psy. Bardzo rzadko pojawiają się na nim dzieci, najczęściej aby malować kredą (rodzice nie mają nawet gdzie usiąść). Na środku placu znajduje się duży, nieregularny obszar pokryty starym, nierównym, popękanym asfaltem. Na wniosek mieszkańców bloku 28, został zgłoszony ten projekt, w ramach którego przewiduje się: usunięcie starego - zniszczonego asfaltu, zasadzenie krzewów ozdobnych i niskich drzew, zasianie trawy, postawienie ławek i koszy na śmieci oraz stojaków na rowery, wyczyszczenie i odmalowanie trzepaka, usunięcie starej - zniszczonej piaskownicy oraz przesadzenie znajdującej się w niej zieleni, przycięcie drzew, usunięcie krzaków – samosiejek, wyburzenie budynku starego węzła, wybudowanie nowych chodników (ok.100mb) oraz niedużego placu (w miejscu starego, ok 550m2). Projekt przewiduje zwiększenie ilości terenu zielonego (biologicznie czynnego). Po wykonaniu tego projektu, wygląd całej okolicy zmieni się znacząco - pozytywnie. Paskudny plac stanie się znowu podwórkiem, na które mogą wyjść osoby starsze lub matki z dziećmi. Plac może być przystankiem podczas powrotu z zakupów, o co proszą osoby starsze. Zwolennicy jazdy rowerami będę mogli przypiąć rowery do solidnych stojaków, co zachęci dodatkowe osoby do korzystania z roweru (obecnie chcąc wejść do mieszkania na parę minut, trzeba rower wprowadzać do piwnicy żeby za chwilę go z niej wyjąć - jest to bardzo uciążliwe i demotywujące). Powierzchnia wybrukowana powinna komponować się z otaczającym plac chodnikiem wykonanym z szarej kostki. Ewentualnie na placu można wykonać fragment płaskiej powierzchni nadającej się do malowania kredą.

Wstępny kosztorys:

Projekt = 10 000zł

Usunięcie starego asfaltu = 15 000zł

Wyburzenie budynku starego węzła = 35 000zł

Wybrukowanie: 550m2 + 100mb*1,5m = 700m2 * 170zł/m2= 120 000zł

Ławka, śmietnik, stojaki na rowery = 15000zł

Nasadzenie drzew, krzewów, nasianie trawy = 15 000zł

Inne = 10 000zł

W kolejnych latach konieczne będzie koszenie trawy i przycinanie drzew (obecnie też to jest robione w tym miejscu)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie plac ten nie pełni żadnej funkcji, poza "skrótem" lub miejscem, gdzie ludzie wyprowadzają swoje psy. Zamiast służyć - szpeci. Nie ma co ukrywać, tak utrzymany plac to marnotrawienie ważnej przestrzeni publicznej. Bardzo rzadko pojawiają się na nim dzieci, najczęściej aby malować kredą (rodzice nie mają nawet gdzie usiąść). Na środku placu znajduje się duży, nieregularny obszar pokryty starym, nierównym, popękanym asfaltem na którym zbiera się woda i spływa do kanalizacji a w zimie w dołkach woda zamarza tworząc rozległe niebezpieczne powierzchnie. Plac jest doświetlony dwoma lampami co jest świetną bazą do rewitalizacji. Mieszkańcy często rezygnują z wyboru roweru jako środka transportu, gdyż obecnie chcąc wejść do mieszkania na parę minut, trzeba rower wprowadzać do piwnicy żeby za chwilę go z niej wyjąć - jest to bardzo uciążliwe i demotywujące. Postawienie stojaków na rowery pod latarnią na środku placu, pozwoli wygodnie przypiąć rower na jakiś czas.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wykonanie robót rozbiórkowych, odtworzenie powierzchni utwardzonych- 192 000 zł.

Wykonanie rewitalizacji powierzchni zielonych, nowe nasadzenia- 57 000 zł.

Wykonanie projektu małej architektury, zakup i montaż urządzeń- 20 000 zł.

Wartość całkowita projektu- 269 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 220
269 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Podwórko_1Sierpnia_28-30.pdf