Koordynator w Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2020-06-24 10:01:15
Powrót do projektu

Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Fragment niezagospodarowanego skweru przy ul. Wilanowskiej i ul. Sobieskiego, działka nr 36/5 z obrębu 1-05-47.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie ok. 900 m2 łąki kwietnej z rodzimych roślin wieloletnich, wytyczenie ścieżki, postawienie ławek, koszy na śmieci i na psie odchody oraz domków dla owadów w miejsce obecnie niezagospodarowanego terenu.
Opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie ok. 900 m2 łąki kwietnej z rodzimych roślin wieloletnich, wytyczenie ścieżki, postawienie ławek, koszy na śmieci i na psie odchody oraz domków dla owadów w miejsce obecnie niezagospodarowanego terenu.Łąka jest alternatywą dla miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek różnych owadów i roślin. Łąka poprawi wygląd okolicy zachwycając kolorami i zapachem.Poza łąką planowana jest ścieżka w miejsce obecnie wydeptanej dzikiej ścieżki o długości ok. 90 m. z utwardzonej nawierzchni mineralnej, która przepuszcza wodę i nie nagrzewa się tak jak beton. Projekt uwzględnia także małą architekturę – 3 ławki, 3 kosze na śmieci, psią stację z woreczkami i koszem na psie odchody oraz 2 domki dla owadów. Planowane jest też oświetlenie.W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować różne gatunki kwitnących roślin. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej znajdzie się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ścieżka jak i mała architektura zwiększą komfort mieszkańców i sprawią, że przestrzeń będzie przyjaźniejsza – obecnie w miejscu gdzie planowana jest realizacja projektu znajduje się trawnik, przez który ludzie przechodzą wydeptanymi ścieżkami.W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawami życia wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin powoli odparowuje z powierzchni gruntu. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie. Nie wymagają podlewania ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę roślin kwitnących niż traw.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 110 700
101 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • mapa własności wycinek.png
 • mapa google.png
 • Zalecenia wykonania i pielęgnacji łąk kwietnych.pdf