Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych - zmiany z 2020-04-09 12:28:58
Powrót do projektu

Wspomaganie rozwoju ruchowego, sensorycznego i komunikacyjnego dla 390 dzieci 0-5 3 lat oraz zajęcia podnoszące kompetencje dla 160 rodziców

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bielany, Stare Bielany, rejon ulic Przybyszewskiego/Kasprowicza Braci Załuskich/Krasińskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: Publiczny Żłobek
Szkoła Podstawowa nr 46267

ul. Przybyszewskiego 70/72Braci Załuskich 1

01-824 773 Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zajęcia dla dzieci w wieku 0-5 3 lat (grupowe, indywidualne), które mają wpływ na ich prawidłowy rozwój ruchowy, sensoryczny i komunikacyjny. Zaplanowano także warsztaty dla rodziców, gdzie będą przedstawiane liczne pomysły na wspomaganie swoich pociech podczas zabawy. Rodzice będą mieli okazję nauczyć się efektywnego spędzania czasu z dziećmi pod kątem ich potrzeb.
Opis projektu:
Projekt kierowany skierowany jest do rodziców i ich dzieci w wieku 0-5 3 roku życia.

Składa się on z następujących zajęć:1. Zajęcia grupowe wspierające prawidłowy rozwój ruchowy u dziecka 0-1 roku życia, instruktaż pielęgnacyjny małego dziecka (dla 60 dzieci z rodzicami).

2. Zajęcia indywidualne wspierające prawidłowy rozwój ruchowy u dziecka 0-1 roku życia, nauka prawidłowych wzorców ruchowych małego dziecka (dla 30 dzieci).

3. Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej, doświadczanie sensoryczne (dla 100 dzieci).

4. Zajęcia indywidualne z integracji sensorycznej, instruktaż dla rodziców, jak odpowiednio sensorycznie bodźcować dziecko (dla 50 dzieci).

5. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem dźwięku, rytmu, odgłosów i ruchu do stymulowania mowy u dzieci (dla 100 dzieci).

6. Zajęcia indywidualne wspomagające proces mowy (dla 50 dzieci).7. Cztery tematyczne warsztaty wraz z grupami wsparcia dla rodziców:a) Jak uspokoić dziecko? Odpowiednia stymulacja bodźcami (dla 40 rodziców).b) Jak bawić się z dzieckiem, aby wspomagać jego rozwój ruchowy, sensoryczny i komunikacyjny. Pomysły na kreatywną zabawę (dla 40 rodziców).c) Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem, na co zwrócić uwagę. Mowa, gesty, potrzeby (dla 40 rodziców).d) Nieodpowiednie zachowania u dzieci. Jak wspierać „niegrzeczne dzieci” (dla 40 rodziców).Projekt będzie realizowany na terenie żłobkaSzkoły Podstawowej nr 267 w Warszawie.

Zapisy będą prowadzone telefonicznie i internetowo (zapisy online). O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja będzie przeprowadzana w trybie ciągłym do czasu wyczerpania wszystkich miejsc. Mieszkańcy będą mogli z niego korzystać nieodpłatnie. Termin rozpoczęcia rekrutacji to marzec 2021 r. Projekt zakłada rozpoczęcie zajęć/ warsztatów w kwietniu 2021 r., a zakończenie na początku grudnia 2021 r.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu:- zainteresowanie dzieci wspólnym doświadczaniem sensorycznym i nauka odpowiedniego poziomu bodźcowania sensorycznego

- propagowanie ruchu i komunikacji wśród dzieci

- przedstawienie rodzicom wielu sposobów praktycznego postępowania z dziećmi, aby jak najlepiej wpływać na ich rozwój

- przekazanie rodzicom rzetelnej wiedzy i podniesienie ich poziomu świadomości z zakresu potrzeb dzieci w wieku 0-5 3 lat (wiedza logopedyczna, neurologopedyczna, sensoryczna, fizjoterapeutyczna, psychologiczna).W dobie szerokiego dostępu do informacji o dzieciach, rodzice mogą czuć się zagubieni, a rodzicielskie działania mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia potrzeb ich pociech.

Projekt daje olbrzymią baterię specjalistycznej wiedzy i praktyki na temat rozwoju ruchowego, sensorycznego i komunikacyjnego dzieci od narodzin do 5 3 roku życia.

Uczy, jak wspierać swoje pociechy w zgodzie z ich naturalnym rozwojem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Przewidywany koszt projektu: 87 450.00 zł z podziałem na:1. 6 000 zł - materiały do zajęć SI

2. 43 750 zł - wynagrodzenie terapeuty SI/trenera/specjalisty;

3. 5 000 zł - sprzątanie sali, zmykanie szkoły i inne (zakup materiałów, koszty administracyjne, obsługi)

4. 500 zł - koszt oznakowania graficznego

5. 3 000 zł - koszt promocji i rekrutacji

6. 1 000 zł - koszt ubezpieczenia

7. 18 000 zł - Koordynator projektu

8. 7 200 zł - Obsługa księgowa

9. 3 000 zł - Usługi telekomunikacyjne

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 54 050
87 450,00 zł

Dokumenty

Załączniki