Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2020-02-03 08:18:03
Powrót do projektu

Nowe mostki na Wawrzyszewie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
mostek 1 - ul. Petofiego 2

mostek 2 - pomiędzy Stawami Brustmana a "łączką wawrzyszewską"
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduję budowę dwóch nowych mostków w miejsce starych usytuowanych na Wawrzyszewie nad Potokiem Bielańskim. Pierwszy mostek znajduje się na wysokości bloku mieszkalnego przy ulicy Petofiego 2. Drugi mostek zlokalizowany jest pomiędzy "łączką warzyszewską" a Administracją Osiedla Wawrzyszew.
Opis projektu:
Stawy Brustmana i rejon tzw. "łączki wawrzyszewskiej" to ulubione miejsce spacerów mieszkańców osiedla Wawrzyszew. "Łączka wawrzyszewska" od Stawów Brustmana oraz od pozostałej części osiedla odgrodzona jest przepływającym przez ten teren Potokiem Bielański. Tereny te łączą dwa drewniane mostki, które aktualnie znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, a korzystanie z nich zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

W ramach projektu w miejsce dwóch starych mostków zbudowane zostaną nowe umożliwiające korzystanie z nich również osobom niepełnosprawnym.Szacowany koszt rozebrania dwóch starych i budowy nowych wykonaniem projektów - 600 000 zł.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecny stan techniczny mostków zagraża bezpieczeństwu osób z nich korzystających.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
600 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • mostek (1).jpg
  • mostek (5).jpg
  • mostek (4).jpg