Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-04-16 09:22:10
Powrót do projektu

Chodnik pomiędzy Galerią Północną a Urzędem Dzielnicy Białołęka

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Światowida (teren po północnej stronie jezdni) od przedłużenia ul. Kościeszów (Galeria Północna) do ul. Milenijnej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
dz. ewid. nr 21/39 z obrębu 40309 we własności m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada budowę brakującego odcinka chodnika wzdłuż ulicy Światowida (po jej północnej stronie) pomiędzy dwoma najbardziej uczęszczanymi obiektami dzielnicy Białołęka: Galerią Północną i Urzędem Dzielnicy Białołęka. Realizacja projektu umożliwi pokonującym pieszo skrzyżowanie ul. Światowida z ul. Kościeszów komfortowe dotarcie do urzędu dzielnicy.
Opis projektu:
Projekt polega na budowie chodnika wzdłuż ul. Światowida w jednym z najważniejszych obszarów dzielnicy Białołęka. Skrzyżowanie ul. Światowida z ul. Kościeszów jest jedynym wyposażonym w sygnalizację świetlną pomiędzy Galerią Północną a Urzędem Dzielnicy Białołęka. W związku z tym jest bardzo chętnie wykorzystywane przez pieszych, szczególnie dzieci i seniorów, dla których sąsiednie przejście (bez sygnalizacji) na wysokości ul. Milenijnej jest dużym wyzwaniem. Budowa chodnika o długości 140 m i szerokości 2 m rozwiąże problem (narastający zimą) poruszania się po wydeptanej tuż przy ulicy ścieżce (widoczna na załączniku nr 2). Oba przejścia, pomiędzy którymi znajduje się omawiany odcinek (załącznik nr 1) mają obniżone krawężniki, co zapewni ogólnodostępność projektu, w tym swobodny dostęp do chodnika dla osób niepełnosprawnych, przez 24 godziny na dobę. Analizowana działka jest działką miejską i znajduje się na obszarze sporządzanego obecnie projektu planu miejscowego "osiedla Tarchomin - cz. III", będącego kontynuacją uchwalonego obok "mpzp osiedla Tarchomin - cz. II". Uchwalony plan nakazuje dla ulicy Światowida (drogi klasy zbiorczej) budowę chodnika po obu stronach drogi. W myśl zasady spójności opracowań planistycznych należy oczekiwać tego samego zapisu w sporządzanym projekcie.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Podsumowując wcześniej zasygnalizowane problemy, chodnik pozwoli mieszkańcom Białołęki komfortowo poruszać się pomiędzy Galerią Północną a Urzędem Dzielnicy Białołęka. Aktualnie ok. godziny 17.00 ogromne tłumy poruszają się niebezpieczną, wydeptaną tuż przy ruchliwej ulicy Światowida, często błotnistą ścieżką. Chodnik powstający w ramach budowanego po północnej stronie działki osiedla nie rozwiąże tego problemu, ponieważ w wielu relacjach zmuszać będzie do nadkładania drogi i ścieżka przy jezdni dalej będzie wykorzystywana. Ponadto chodnik ten w dzisiejszej lokalizacji nie zapewni zgodności z mpzp, gdyż będzie się znajdować na terenie osiedla, a nie w pasie drogowym. Największą zaletą projektu jest niewątpliwie fakt, iż jest on skierowany do wszystkich obywateli i wpisuje się w zasadę projektowania uniwersalnego, pozwalając na poruszanie się pomiędzy ww. obiektami osobom niepełnosprawnym. Uchwalony dla innego fragmentu ul. Światowida plan miejscowy oraz fakt sporządzania na wnioskowanym obszarze projektu planu miejscowego wskazują, że docelowo ul. Światowida (jak każda ulica klasy zbiorczej) ma mieć chodniki po obu stronach drogi. Realizacja projektu w tak ważnym dla mieszkańców miejscu, powinna być pierwszym krokiem do uzyskania wskazanego celu. Ponadto najlepszą rekomendacją dla projektu wydaje się być szerokość wydeptanej ścieżki, która na zdjęciach lotniczych w dużym oddaleniu bywa nawet z chodnikiem mylona.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

-chodnik: 150mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 120 000 zł;

-projekt: 5 000 zł

-eksploatacja w roku budżetu: 2 500 zł

-suma: 127 500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 128 800
127 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • załacznik_1.jpg
  • załacznik_2.png