Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-23 11:26:24
Powrót do projektu

Zielona enklawa przy Woronicza

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Woronicza 33B / 33D ; Konstruktorska 10A

Gmina - Dzielnica Mokotów, obręb 0801, numer działki 5/4
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na stworzeniu ogólnodostępnej zielonej przestrzeni publicznej która swoim charakterem komponowała by się z obecnie istniejącą ścieżką pomiędzy ulicami Suwak i Racjonalizacji. Przestrzeń umożliwiałaby i zachęcała do integracji lokalną społeczność (zielony plac zachęcał by do wspólnych gier i zabaw, spędzania czasu „pod chmurką” spacerów ze zwierzakami).
Opis projektu:
Projekt zakłada zagospodarowanie niezagospodarowanej części działki 5/4 z obrębu 1-08-01 o powierzchni około 800 m2. Polegałby on na rozbiórce nawierzchni z trylinki i płyt betonowych, zasadzeniu w to miejsce roślinności i budowie dodatkowych ścieżek dowiązanych do ścieżki łączącej ul. Suwak i ul. Racjonalizacji wybudowanej w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, zainstalowaniu elementów architektury miejskiej (ławek, koszy itp.) oraz demontażu betonowego ogrodzenia oddzielającego te dwa tereny i starych latarni.Realizacja projektu składać się będzie z następujących elementów:1. Usunięcie betonowego płotu po byłej bocznicy kolejowej (40 paneli) oddzielającego teren od ścieżki wybudowanej w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego;

2. Rozbiórkę nawierzchni z trylinki i płyt betonowych i uporządkowanie terenu;

3. nasadzenia roślinności;

4. Stworzenie utwardzonych ścieżek umożliwiających bezpieczną komunikację pieszą dowiązanych do istniejącej ścieżki;

5. Zainstalowanie elementów architektury miejskiej – ławek, koszy itp.;

6. Demontaż starych latarni na działkach 5/4 i 8/1.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt powinien być zrealizowany z kilku, równie istotnych powodów.Pierwszym z nich jest niewątpliwie chroniczny brak terenów zielonych na Mokotowie/Służewcu co wpływa niekorzystnie nie tylko na samopoczucie mieszkańców ale również na tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła. Proponowany projekt nie tylko niwelował by wspomniany niekorzystny efekt wyspy miejskiej ale również dawałby możliwość i zachęcał lokalnych mieszkańców do wspólnych interakcji (co jest szczególne instotne biorąc pod uwagę że wszystkie okoliczne osiedla są od siebie odgrodzone), jak np. zabawy z dziećmi, pikniki, spacery z psem itp.Proponowany projekt usunąłby szpecący okolicę krajobraz po byłej bocznicy kolejowej i placu budowy który nie powinien mieć miejsca w sercu dzielnicy Mokotów/Służewiec, biorąc pod uwagę fakt że jest to zagłębie międzynarodowych koroporacji i studentów, i codziennie przechodzi tędy duża liczba ludzi. Ważnym elementem prac byłoby również usunięcie stwarzających duże zagrożenie starych latarni (z wielu z nich wystają niezabezpieczone obwody elektryczne) i będącego w złym sanie technicznym muru po byłej bocznicy kolejowej.Poprzez wytypowanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych projekt ułatwiłby i zachęcał do komunikacji pieszej a poprzez to korzystnie wpłynąl na kwestie ograniczenia emisji CO2 i zakorkowania okolicy. Wpłynąlby również korzystnie na bezpieczeństwo pieszych gdyż obecnie chodząc po niestabilnym i niezorganizowanym gruncie, pośród wcześniej wymienionych elementów byłej infrastruktury ryzykują oni często swoim życiem i zdrowiem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
 • budowanie relacji społecznych
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • zwierzęta

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Prace rozbiórkowe – 120.000 zł

Budowa ścieżek – 69.000 zł

Wymiana ziemi – 18.600 zł

Nasadzenia zieleni – 80.000 zł

Zakup elementów małej architektury – 30.000 zł

Dokumentacja projektowa – 40.000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
357 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Zalacznik C1 Zalozenia projektu - wizualizacja .pdf- Copy.pdf