Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota - zmiany z 2020-04-10 11:41:53
Powrót do projektu

Remonty chodników na lokalnych ulicach Starej Ochoty – część 1: Rapackiego i Reja (odcinek wschodni)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Chodniki na ulicach: Rapackiego i Reja (odcinek wschodni, między Krzyckiego a parkiem Wielkopolski)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejscem realizacji projektu jest pas drogowy ulic: Rapackiego i Reja, pozostający we władaniu m.st. Warszawy i zarządzany przez Urząd Dzielnicy Ochota.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest wyremontowanie chodników na ulicach: Rapackiego i Reja (odcinek wschodni, między Krzyckiego a parkiem Wielkopolski). Starą zużytą nawierzchnię z czerwonej kostki bauma zastąpią eleganckie i równe płyty betonowe.
Opis projektu:
Celem projektu jest wyremontowanie chodników na ulicach: Rapackiego (o łącznej pow. 136 m2) i Reja (odcinek wschodni, między Krzyckiego a parkiem Wielkopolski, o łącznej pow. 445 m2). Starą zużytą nawierzchnię z czerwonej kostki bauma, nie przystającą do historycznego charakteru zabudowy Starej Ochoty, zastąpią eleganckie i równe płyty betonowe 50x50 cm, zgodne z obecnie obowiązującymi warszawskimi standardami ruchu pieszego.Koszt:

Rapackiego: 136 m2 x 40.000 zł / 100 m2 = 54.400 zł

Reja (wsch.): 445 m2 x 40.000 zł / 100 m2 = 178.000 zł

Łącznie: 232.400 złProjekt dotyczy ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej, nie wymaga zmian organizacji ruchu ani nie ingeruje w obecny sposób parkowania.Remont nie obejmuje wjazdów do bram i garaży, które ze względu na znaczne obciążenia wymagają innego rodzaju nawierzchni niż chodnik.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Chodniki wybrukowane w latach 90. czerwoną kostką bauma nie spełniają wymagań obecnie obowiązujących warszawskich standardów ruchu pieszego. Szpecą one Starą Ochotę, której historyczna zabudowa i założenia urbanistyczne objęte są ochroną konserwatorską na obszarze Kolonii Staszica i Lubeckiego. Ich wymiana na eleganckie i równe płyty betonowe 50x50 cm ułatwi to poruszanie się pieszym, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami i o utrudnionej mobilności. Poprawi to także jakość przestrzeni publicznej. Celem władz miasta i dzielnicy powinno być dążenie do uzyskania jednolitej wysokiej jakości ciągów pieszych, odpowiadających współczesnym oczekiwaniom odnośnie do komfortu przemieszczania się i estetyki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

1. ul. Rapackiego: Wykonanie chodnika wraz z pracami rozbiórkowymi i oznakowaniem BO 136 m2 x 400 zł /m2 = 54.400 zł

2. ul. Reja (wsch.): Wykonanie chodnika wraz z pracami rozbiórkowymi i oznakowaniem BO 445 m2 x 400 zł/m2 = 178.000 zł

Łącznie: 232.400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
232 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Lokalne 1 Rapackiego.jpg
  • Lokalne 1 Reja wsch.jpg