Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus - zmiany z 2020-04-22 11:45:33
Powrót do projektu

ANTYSMOGOWE KWIETNIKI MIEJSKIE W DZIELNICY URSUS

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
działka miejska przy rondzie ul. Lalki i ul. Balickiej oraz inne działki, gdzie można będzie zrobić takie kwietniki.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Jakość powietrza stale pogarsza się w Warszawie a także w Ursusie. Nasadzenia kwietnych segmentów absorbujących smog i poprawiających jakość powietrza będzie dla mieszkańców znacznym udogodnieniem. Liczę także , że zostaną nasadzone drzewa, które w okresie zimowym będą pełniły rolę asymilatorów smogu i miejskich zanieczyszczeń powietrza.
Opis projektu:
Projekt ma na celu zaprojektowanie oraz nasadzenie roślin (kwiatów, krzewów czy drzew) na działkach będących w gestii miasta stołecznego Warszawy, które będą pełniły rolę filtrów smogowych w przestrzeni miejskiej. Działka leżąca przy rondzie ul. Lalki i Balicka mogłaby się do tego świetnie nadawać. Zasadzenie odpowiednich kwiatów i odpowiednich drzew mogłoby zapewnić funkcję filtrów przez cały rok.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jakość powietrza i brak kanałów powietrznych w przestrzeni miejskiej zmusza do tego, żeby wykorzystywać rośliny odpowiednich gatunków do filtrowania powietrza, którym oddychamy. Niezbędna będzie porada botaników, którzy odpowiednio dobiorą rośliny do tego typu przedsięwzięcia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt założenia i dwuletniej pielęgnacji łąki kwietnej to 42000,00 zł brutto. W podaną cenę wchodzi:badanie gleby, zerwanie i utylizacja darni, wapnowanie, założenie (obsianie) łąki kwietnej, wałowanie, podlewanie, ręczne pielenie, ręczne koszenie wraz ze zbiorem pokosu, zamontowanie tablicy informacyjnej.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 14
42 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki