Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2020-04-23 13:17:18
Powrót do projektu

Ścieżki edukacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 215

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ulic Szaserów, Kwatery Głównej i Osowskiej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ogrodzenie Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - od strony zewnętrznej

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada realizację ścieżki edukacyjnej - historycznej (dotyczącej Powstania Listopadowego) i przyrodniczej (dotyczącej form ochrony przyrody) - na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie.
Opis projektu:
Projekt zakłada realizację ścieżki edukacyjnej historycznej i przyrodniczej - opartej na interaktywnych tablicach zamontowanych przy ogrodzeniu Szkoły i zasilanej w miarę możliwości za pomocą baterii słonecznych. Tablice będą umieszczone na ogrodzeniu Szkoły - po jego zewnętrznej stronie - od ulicy - tak, aby spełniony był warunek ogólnodostępności. Będą to dotykowe monitory o wymiarach 70 cm wysokości x 100 cm szerokości. Ich ilość będzie odpowiadała ilości stacji opisanych w projekcie, więc będzie ich 12.

Ścieżka historyczna, inspirowana postacią Patrona Szkoły - Piotra Wysockiego, dotyczyć będzie Powstania Listopadowego. Będzie się składała z sześciu stacji:

1. Życie i działalność Piotra Wysockiego

2. Przyczyny wybuchu Powstania Listopadowego

3. Wybuch powstania listopadowego i jego przebieg (bitwy, dyktatorzy powstania, najważniejsze postacie)

4. Bitwa pod Olszynką Grochowską (na tej stacji będzie możliwość rozegrania bitwy pod Olszynką Grochowską według własnego scenariusza)

5. Skutki powstania listopadowego (Represje, Wielka Emigracja).

6. Quiz wiedzy o Piotrze Wysockim i powstaniu listopadowym (możliwość wykonania karykatury Piotra Wysockiego i wysłania jej na wybrany adres e-mail)

Ścieżka przyrodnicza dotyczyć będzie form ochrony przyrody w Polsce oraz szeroko pojętej świadomości ekologicznej - między innymi dlatego planujemy zasilanie ścieżki za pomocą energii odnawialnej. Ona również będzie się składać z sześciu stacji:

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA

1. Ochrona przyrody w Polsce (formy ochrony przyrody oraz przykłady w najbliższej okolicy)

2. Budowa lasu (piętra lasu (roślinność), rola i funkcje lasu oraz zasady zachowania w lesie)

3. Zwierzęta lasu (charakterystyka wybranych gatunków oraz łańcuchy pokarmowe) - na tej stacji będzie możliwość rozegrania gry w zakresie tworzenia łańcuchów pokarmowych)

4. Wszystko o ptakach (ptasia stołówka, ptasi zegar, ochrona ptaków) - na potrzeby tej stacji będzie również przekaz on-line z budek lęgowych zainstalowanych na terenie Szkoły dla różnych gatunków ptaków

5. Sprawdź swoją wiedzę przyrodniczą (rozpoznawanie drzew po liściach, owocach, rozpoznawanie ptaków po odgłosach, kto kogo zjada, rozkład odpadów)

6. Pogoda i zmiany klimatu (efekt cieplarniany, zagrożenia i co możemy zrobić w tej sprawie) - na potrzeby tej stacji zamontowana zostanie klatka meteorologiczna wraz z aparaturą pomiarową z możliwością przekazywania informacji o pogodzie oraz stanie jakości powietrza do aplikacji KANAREK.Szacowany koszt dotyczy:

1. Zakupu tablic wraz z oprogramowaniem i serwera/komputera (być może program może zostać umieszczony na jakimś serwerze Urzędu Dzielnicy) wraz z montażem na ogrodzeniu.

2. Napisania programu komputerowego do obsługi tablic.

3. Zakupu baterii słonecznych do zasilania tablic.

4. Zakupu budek lęgowych z kamerami.

5. Zakupu stacji / klatki meteorologicznej.

6. Konserwacji i utrzymania całości przedsięwzięcia.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nasza Szkołą jest Szkołą wyjątkową i chcemy, aby jej otoczenie również było wyjątkowe.

Chcemy zrealizować nowatorski pomysł - ścieżki edukacyjnej, dzięki której każdy przechodzący obok Szkoły będzie mógł się dowiedzieć czegoś o jej patronie, jak również o otaczającej nas przyrodzie.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
135 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki