Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 11:54:21
Powrót do projektu

Jaśniej i bezpieczniej wzdłuż Wisły – doświetlenie wałów i ścieżek

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Odcinek od granicy m.st. Warszawy z Jabłonną, przez teren całej Dzielnicy Białołęka (w tym Kładkę Żerańską) i przez Pragę Północ aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Odcinek od granicy m.st. Warszawy z Jabłonną, przez teren całej Dzielnicy Białołęka (w tym Kładkę Żerańską) i przez Pragę Północ aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje doświetlenie wału i ścieżki wzdłuż Wisły na odcinku od granicy m.st. Warszawy z Jabłonną, przez teren całej Dzielnicy Białołęka (w tym Kładkę Żerańską) i przez Pragę Północ aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Na całym odcinku, z wyłączeniem już doświetlonych, zostaną zastosowane nowoczesne, ekologiczne latarnie solarne.
Opis projektu:
Projekt przewiduje doświetlenie wału i ścieżki wzdłuż Wisły na odcinku od granicy m.st. Warszawy z Jabłonną, przez teren całej Dzielnicy Białołęka (w tym Kładkę Żerańską) i przez Pragę Północ aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Na całym odcinku, z wyłączeniem już doświetlonych, zostaną zastosowane nowoczesne, ekologiczne latarnie solarne w odstępach co ok. 30 metrów (w zależności od warunków terenowych). Planowane jest także doświetlenie 3 kluczowych dość do wału wiślanego (tyły Zoo, skrzyżowanie z Ratuszową, okol. Mostu Śląsko - Dąbrowskiego i Parku Praskiego) ok. 10 latarniami. Pozwoli to poprawić bezpieczeństwo i wygodę użytkowania wału i ścieżek - tworzących jedną z najpopularniejszych wiślanych tras - dla rowerzystów oraz pieszych.

Projekt zakłada również ustawienie na całym odcinku koszy na śmieci oraz modernizację 2 dojść do Wału Wiślanego i utworzenie gruntowych ścieżek (naturalna nawierzchnia) w miejscach w których Zarząd Zieleni planuje utworzenie wejść/wjazdów:

1) Na przedłużeniu ul. Ku Rzece (działka nr 7 z obrębu 40634): ok. 75 metrów

2) Od strony Parku Picassa (działka nr 12/3 z obrębu 40307): ok. 50 metrów



Wycena:

- ustawienie 460 latarni solarnych: 460 x 10 000 zł = 4 600 000 zł

- inne prace: projektowe, porządkowe, oznakowanie: 50 000 zł

- ustawienie koszy na śmieci: 50 x 3000 zł = 150 000 zł

- utworzenie dojść do wału (ścieżki z naturalną nawierzchnią): 200 m2 x 300 zł/m2 = 60 000 zł

Razem 4 860 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa bezpieczeństwa i wygody użytkowania wału i ścieżek - tworzących jedną z najpopularniejszych wiślanych tras - dla rowerzystów oraz pieszych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 860 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki