Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2020-06-08 13:52:29
Powrót do projektu

BEZPIECZNY WAWERCZYK - Warsztaty z pierwszej pomocy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer

ul. V Poprzeczna 22

04-611 warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Warsztaty z pierwszej pomocy skierowane do mieszkańców dzielnicy Wawer, nastawione na powszechne nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz obsłudze defibrylatora AED.
Opis projektu:
Warsztaty z pierwszej pomocy o charakterze cyklicznym (kwartalnym) skierowane do mieszkańców dzielnicy Wawer (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy). Mają na celu naukę i doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z użyciem fantomów szkoleniowych - wyposażonych w funkcję pomiaru jakości wykonywanej akcji RKO oraz fantomów z funkcją obsługi symulatorów AED - do nauki defibrylacji.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Znajomość zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowech (RKO) jak również użycia defibrylatora AED jest w społeczeństwie ciągle słaba. Każda akcja zmierzająca do zapoznania jak największej grupy osób z poprawnym schematem RKO i użyciem defibrylatora AED zmierza do zwiększenia szans na przeżycie osoby potrzebującej pomocy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:


Kosztorys: 22.500 zł• 4x warsztaty z pierwszej pomocy - 4x 5.375= 21.500 zł

• Materiały reklamowe, promocja- 1.000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
22 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 20191220_123147.jpg
  • 20191220_123134.jpg