Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 23:50:21
Powrót do projektu

W kwiatów powodzi - Łąki na Bielanach

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bielany - Pasy zieleni, trawniki w przestrzeniach między budynkami.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Bielany w kwiatach! Kwietne łąki już cieszą oko i pięknie pachną w naszej dzielnicy, podziwiane nie tylko przez samych mieszkańców. Proponuję stworzenie kolejnych, nowych ogólnodostępnych na terenie Bielan (w sumie 500 m2). Zastąpmy nudne trawniki kolorową roślinnością.
Opis projektu:
Kwietny dywan w przestrzeni miejskiej nie tylko ubarwi ją różnorodnością gatunków, przyciągnie też owady, w tym wielokolorowe motyle. Będzie doskonałym miejscem służącym edukacji dzieci i dorosłych w zakresie bioróżnorodności miejskiej. Projekt świetnie wpisuje się w program ochrony pszczół, dodatkowo - łąka stanie się także domem dla setek różnych innych owadów.

Aby zwiększyć rolę edukacyjną łąki, na terenie stanie tablica informacyjna zawierająca opis jej zalet i pełnionych funkcji oraz charakterystykę rosnących na niej najważniejszych gatunków roślin.

Tablica powinna być stabilna i pokryta powłoką lub folią antygraffiti.W sumie proponuję stworzyć ok. 500 m2 łąk kwietnych, pozostawiając dowolność ilościową i obszarową dla każdej, w miarę dostępnej przestrzeni i w zgodzie z bielańską infrastrukturą. Założenia - dobre nasłonecznienie (przez co najmniej 5 godzin dziennie), wielogatunkowa mieszanka nasion odpowiednia dla danego podłoża, dobrana tak, by zapewnić atrakcyjność kwitnienia roślin przez jak najdłuższy okres w roku, pielęgnacja roczna.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Rozbudowujące się osiedla wkraczają w coraz to większe obszary dotychczas dziewiczych ekosystemów, niszcząc je i powodując niepowetowane straty gatunkowe flory i fauny. Na terenach miejskich w niedalekiej przeszłości często "porządkowane" były tereny porośnięte dziką roślinnością, zastępowano je betonem i asfaltem. Uzupełniając prowadzony na Bielanach program "rewolucji podwórkowych" warto zwiększać obszary łąk kwietnych, które charakteryzują się ogromną bioróżnorodnością i częściowo rekompensują straty w przyrodzie. Zapraszając owady i inne drobne zwierzęta na stworzone dogodne dla nich miejsca bytowania, udostępniamy nam i naszym dzieciom możliwość bliższego obcowania z przyrodą. Nie bez znaczenia jest też rola łąk kwietnych w programie ochrony pszczół.

Dodatkowe korzyści ekonomiczne - nie wymagają stałego koszenia, zastępują trawniki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
35 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • wild-flowers-3592934_1920.jpg