Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2020-08-17 09:40:11
Powrót do projektu

Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą .

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Odcinek między ulicą Czerniakowską 180 a ul. Szarą.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt instalacji czterech latarni parkowych między ulicą Czerniakowską a Szarą, w ciemnej, przez co niebezpiecznej części parku, gdzie znajduje się samoobsługowa toaleta publiczna i wybieg dla psów. Jest to jednocześnie jeden z uczęszczanych szklaków komunikacyjnych, prowadzący m.in. do kilku przedszkoli i szkół, klubu seniora, przystanków i sklepów spożywczych.
Opis projektu:
Projekt zakłada instalację czterech latarni parkowych typu retro (sześciokątne lampy, takie jak w pozostałej części parku) na odcinku między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą, w bardzo ciemnej, przez co niebezpiecznej obecnie części parku, gdzie znajduje się nowoczesna samoobsługowa toaleta publiczna, wybieg dla psów oraz alejka parkowa. Jest to jednocześnie jeden z uczęszczanych szklaków komunikacyjnych, prowadzący m.in. do kilku przedszkoli i szkół (szkoła podstawowa, liceum i technikum), klubu seniora, przystanków autobusowych na ulicy Rozbrat i na Trasie Łazienkowskiej oraz sklepów spożywczych.

Przedsięwzięcie wymaga zakupu, instalacji i w przyszłości konserwacji latarni, a także wykonania projektu ich lokalizacji i projektu przyłączenia elektrycznego. W pobliżu istnieje kilka potencjalnych punktów przyłączenia.

Korzyści z projektu nieodpłatnie w wymiarze całodobowym czerpać będą wszyscy okoliczni mieszkańcy. Zapewni on większe bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci i osób starszych, które obecnie unikają tej alejki po zmierzchu, przez co muszą nadkładać drogi z i do placówek edukacyjnych, przystanków i sklepów. Pozwoli także na korzystanie z wybiegu dla psów również po zmroku. Zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i spacerowiczów.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Fragment parku miedzy ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą jest obecnie nieoświetlony m.in. z powodu zmiany właściciela gruntu, a co się z tym wiąże likwidacji kilka lat temu sąsiadującego z tym terenem ogródka jordanowskiego. Latarnie w byłym Jordanku nie funkcjonują, stąd oświetlana kiedyś nimi część parku ginie w tej chwili w całkowitych ciemnościach po zmroku. Jest to szczególnie uciążliwe w miesiącach jesiennych i zimowych. Bardzo popularny wśród mieszkańców wybieg dla psów, jedyny taki w okolicy, jest w praktyce dostępny jedynie za dnia, na co skarży się wielu mieszkańców.

Montaż latarni pozwoli niewielkim nakładem kosztów na zdecydowaną, odczuwalną na co dzień poprawę komfortu życia, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców i spacerowiczów odwiedzających park. Zapewni większe bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci i osób starszych, które obecnie unikają tej alejki po zmierzchu, przez co muszą nadkładać drogi z i do placówek edukacyjnych, przystanków i sklepów. Zwiększy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców i spacerowiczów.Latarnie umożliwią korzystanie z popularnego wśród mieszkańców całego Śródmieścia, nie tylko Powiśla, wybiegu dla psów również po zmroku - co jest w chwili obecnej niemożliwe, z uwagi na całkowity brak oświetlenia wybiegu.Latarnie oświetlą jednocześnie zamontowaną niedawno w tym fragmencie parku publiczną toaletę samoobsługową, która w chwili obecnej jest całkowicie nieoświetlona, przez co niewidoczna i niekomfortowa z uwagi na względy bezpieczeństwa (wokół toalety jest ciemny park) - nie spełnia więc swojej roli.Korzyści z projektu będą wyjątkowo duże, w relacji do jego stosunkowo niewielkiego kosztu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • Bezpieczeństwo. Zwierzęta.
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • Psy - wybieg dla psów.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt 4 parkowych latarni w stylu nowoczesnym (4 słupy, oprawy LED, okablowanie, robocizna plus zasilenie z najbliższej latarni - ok. 55 tys. zł.

projekt budowlano-wykonawczy - 5 tys zł.

w sumie 60 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • mapka lokalizacja projektu latarni.pdf