Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota - zmiany z 2020-04-23 16:39:52
Powrót do projektu

Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja nowych chodników:

1) na rogu ul. Szczęśliwickiej i Kopińskiej (przy Akademii Pedagogiki Specjalnej, po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania)

2) przy ul. Winnickiej 3 (przejście między ul. Winnicką obok budynku Winnicka 3 (od strony ul. Wolnej Wszechnicy) na podwórko

3) na rogu ul. Winnickiej i Pasteura (przy Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania)

4) na rogu ul. Banacha i Żwirki i Wigury (przy Wydziale Geologii UW, po północno-zachodniej stronie skrzyżowania) wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ścieżkę rowerową wzdłuż ul. BanachaSzczegóły na załączonej mapce i zdjęciach
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W komentarzach mogą Państwo wpisywać inne podobne miejsca na Ochocie, gdzie brakuje chodnika. Może w przyszłym roku uda się je uwzględnić.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projektowana jest budowa chodników w czterech miejscach, w których mieszkańcy Ochoty skracają sobie drogę przez trawnik:

1) na rogu ul. Szczęśliwickiej i Kopińskiej (przy APS)

2) przy ul. Winnickiej 3

3) na rogu ul. Winnickiej i Pasteura (przy MIMUW)

4) na rogu ul. Banacha i Żwirki i Wigury (przy WG UW)
Opis projektu:
Projektowana jest budowa chodników w miejscach, w których mieszkańcy Ochoty skracają sobie drogę przez trawnik. W tych miejscach większość mieszkańców (szczególnie studentów) woli pójść na skróty wydeptaną ścieżką niż naokoło chodnikami wyznaczonymi wzdłuż ulic. W celu poprawienia komfortu pieszych oraz estetyki terenu, a także z uwagi na dbałość o roślinność proponuje się w miejscach wydeptanych ścieżek budowę chodników o szerokości (w miarę możliwości) 2 metry. Chodniki powinny powstać z takiego samego materiału, z jakiego są zbudowane chodniki sąsiadujące.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu poprawienie komfortu pieszych, skrócenie czasu podróży pieszych, poprawienie estetyki terenu, a także dbałość o roślinność (w przypadku pojawienia się chodników piesi nie powinni deptać trawy naokoło). Budowa chodników pozwoli także na skrócenie drogi osobom niepełnosprawnym ruchowo czy z wózkami dziecięcymi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) Wykonanie chodników wraz z pracami przygotowawczymi i oznakowaniem w ramach BO – 130.000 zł

2) Eksploatacja 10.000 zł/ rok w zależności od warunków atmosferycznych
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
130 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Mapa.png
 • Banacha - Żwirki.JPG
 • Pasteura.JPG
 • Winnicka.JPG
 • Szczęśliwicka APS.JPG