Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-05-30 16:40:38
Powrót do projektu

Przystanki dostępne dla wszystkich! (Plac Na Rozdrożu i Rozbrat)

status:


Obecnie przystanki na dolnym poziomie placu Na Rozdrożu i górnym poziomie węzła Rozbrat są niedostępne dla wielu osób. Projekt umożliwia dostanie się do nich bez konieczności korzystania ze schodów. Pochylnie można wytyczyć niskim kosztem poprzez lepsze zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.025611162186
szerokość geograficzna: 52.219470694902

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

- plac Na Rozdrożu,

- al. Armii Ludowej przy Rozbrat/Łazienkowskiej

Istotne informacje o lokalizacji

plac Na Rozdrożu: łączniki między al. Armii Ludowej a al. Szucha oraz al. Armii Ludowej a al. Wyzwolenia,

al. Armii Ludowej: nasypy przy przystankach Rozbrat 01 i 02 (na wiadukcie)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dojścia zapewnią wygodny dostęp do przystanków non-stop.


Pełny opis projektu

Projekt polega na wydzieleniu ciągów pieszych umożliwiających przedostanie się z/do przystanków pod placem Na Rozdrożu i nad Rozbrat/Łazienkowską bez konieczności korzystania ze schodów.Na placu Na Rozdrożu łagodne pochylnie powstaną niskim kosztem poprzez wydzielenie z przewymiarowanych jezdni łączących al. Armii Ludowej z al. Szucha i al. Wyzwolenia/Koszykową. Ciągi piesze zostaną wydzielone w sposób uniemożliwiający najechanie na pieszych, tak by zapewnić zarówno wygodę jak i bezpieczeństwo. Po stronie południowej poprawione zostaną też warunki ruchu pieszego poprzez wydzielenie powierzchni wyłączonej z ruchu na al. Szucha i skrócenie drogi przejścia przez jezdnię. Po stronie północnej połączenie z pozostałymi przystankami na górnym poziomie zostanie zapewnione poprzez placyk z fontanną, który przy okazji stanie się dostępny dla mieszkańców.Na Trasie Łazienkowskiej pochylnie zostaną wytyczone na nasypie, umożliwiając przedostanie się pomiędzy przystankami na wiadukcie i pod nim


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie osoby z dziećmi w wózkach, osoby starsze i osoby na wózkach nie mogą korzystać z przystanków na dolnym poziomie placu Na Rozdrożu. Ten sam problem występuje na górnym poziomie węzła Rozbrat (przystanki na nasypie dostępne tylko schodami).Oba punkty to istotne węzły przesiadkowe, przez które przejeżdża ok. 20 linii autobusowych (13 aleją Armii Ludowej, 6-7 w poprzek). Należy zapewnić możliwość przesiadek i korzystania z obu poziomów wszystkim chętnym.Należy podkreślić, że jeden z celów głównych polityki transportowej Warszawy to "Poprawa standardów podróży, w tym zwiększenie dostępności do systemu transportowego osobom niepełnosprawnym". Projekt przyczyni się do jego realizacji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Plac Na Rozdrożu:Projekt organizacji ruchu - 5 tys. zł.

Wydzielenie ciągów pieszych, w tym częściowo przy pomocy barier energochłonnych lub betonowych uniemożliwiających najechanie samochodu na pieszego - 2x250m x 100zł/m.b. = 50 tys. zł

Budowa pochylni łączącej placyk z fontanną z chodnikiem w kierunku al. Szucha - 25 tys. zł

Poszerzenie chodnika na wlocie al. Szucha przy pomocy prefabrykatów, korekta ustawienia dwóch sygnalizatorów dla pieszych - 15 tys. zł

Korekty krawężników, oznakowanie - 10 tys. złRozbrat:Projekt budowlany - 10 tys. zł

Budowa pochylni łączących przystanki na nasypie (Rozbrat 01 i 02) z przystankami na dolnym poziomie (Rozbrat 04 i 06) - 2x200 tys. zł - 400 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 515 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • plNaRozdrozu-Szucha.jpg