Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-05-27 12:43:41
Powrót do projektu

Plac do kalisteniki/street workoutu i gimnastyki obok Urzędu Dzielnicy Ursynów - sport i rekreacja dla całej rodziny - od najmłodszych po seniorów.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Fragment terenu pomiędzy ulicą Gandhi, al. KEN, i ul. Dereniową.

Plac zlokalizowany zostanie pomiędzy, już wybudowanym placem zabaw dla dzieci, miejskim ośrodkiem kultury oraz Urzędem Dzielnicy Ursynów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Plac może zostać przesunięty o kilkadziesiąt metrów, tak by łatwiej było znaleźć dogodną lokalizację w okolicy Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Plac do kalisteniki/streetworkoutu zawierający min. : drabinki, drążki, poręcze równoległe, ławeczki, słupy, obręcze gimnastyczne, liny, murki i ścianki do wspinaczki.Podłoże: syntetyczna nawierzchnia amortyzacyjna; warstwa piasku w części przeznaczonej do ćwiczeń na wysokości. Przystosuje to park do bezpiecznego uprawiana sportu i rekreacji przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów.
Opis projektu:
Plac do kalisteniki/street workoutu to rodzaj parku sportowego przystosowanego do uprawiania takich dyscyplin sportowych jak kalistenika, street workout, gimnastyka, gimnastyka sportowa, trening funkcjonalny oraz trening siłowy.Park składał się będzie z dwóch części, zawierający ten sam zestaw przyrządów do ćwiczeń, ale różniących się podłożem. Pierwsza część wyłożona zostanie specjalną antypoślizgową, lekko amortyzującą powierzchnią, dostosowaną do sportowego obuwia lub bosej stopy. Druga część placu,dostosowana dla seniorów oraz dzieci, wyłożona zostanie warstwą piasku i oddzielona od pozostałej części parku oraz terenów miasta. Zastosowanie piasku zmniejszy ryzyko ewentualnych urazów i kontuzji u młodzieży oraz osób starszych. Warstwa ograniczająca może przypominać te stosowane w piaskownicach, lub stanowić fragment murków, skrzynek lub ścianek do wspinaczki zależnie od ostatecznej wersji projektu i możliwości budżetowych. Zapobiegnie to roznoszeniu piasku poza teren wydzielonej części placu kalistenicznego oraz nanoszenie piasku na antypoślizgowe w pozostałej części placu.SPRZĘTY I URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ

W skład placu wchodzić będą następujące przyrządy i sprzęt do ćwiczeń (po jednej parze na każdą część parku):

1 Dwie pary równoległych poręczy, przeznaczonych do wykonywania poniższych ćwiczeń:

uginanie i prostowanie ramion na poręczach, pompki na poręczach, pompki szwedzkie, dipy. Po jednej powyższej konstrukcji w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek.2 Konstrukcja złożona z dwóch równoległych względem siebie, zamocowanych w ziemi drabinek, połączonych ze sobą drabinką na ich szczycie (umieszczoną równolegle do podłoża) . Drabinki równoległe, zamontowane pod kontem prostym do podłoża, zostaną połączone ukośną drabinką z drabinką równoległą do podłoża, znajdującą się na szczycie konstrukcji. Konstrukcja tworzy więc: drabinka pionowa, prostopadła do podłoża połączona z drabinką ukośną, ta z kolei połączona z kolejną drabinką prostą, ale znajdującą się na jej szczycie (tworzącą "dach"), równoległą do podłoża, połączoną z kolejną ukośną drabinką. Ukośna drabinka połączona z kolejną drabinką pionową prostopadłą do podłoża.

Po jednej powyższej konstrukcji w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek.3 Para obręczy gimnastycznych zamocowanych za pomocą lin lub łańcuchów do drążka prostopadłego do podłogi. Po jednej powyższej konstrukcji w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek. Obręcz znajdująca się nad piaskiem powinna zostać umieszczona wyżej niż ta nad powierzchnią antypoślizgową.4 Dwa słupy /rury do wspinania.

Po jednym w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek. Szerokość rury powinna umożliwiać objęcie jej dłonią i wykonanie takich figur gimnastycznych jak "ludzka flaga".5 Cztery drążki do podciągania się. Po dwa w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek. Drążki powinny być różnej wysokości (np. 220 cm, 240 cm piasek; 180 cm, 200 cm podłoże antypoślizgowe), tak by umożliwić ćwiczenie osobą w zróżnicowanym wieku oraz o różnym wzroście.6 Dwie pary niskich poręczy do ćwiczenia stania na rękach. Po jednej parze w części placu pokrytej powierzchnią antypoślizgową i piaskiem.7 Dwie liny do wpinania się. Lina może być przymocowana do słupa lub umieszczona w inny sposób pozwalający na dogodną wspinaczkę. Po jednej linie w części placu pokrytej powierzchnią antypoślizgową oraz piaskiem. Liny mogą zwisać z wysokości 300, 400 cm.8 Dwie ścianki do wspinaczki. W części parku powinna znajdować się wyższa z nich, licząca 400 cm. Niższa, umiejscowiona w części pokrytej powierzchnią antypoślizgową powinna liczyć ok 300 cm.9 Po trzy murki do przeskakiwania w każdej z dwóch części parku (wyznaczonej na podstawie piaskowego lub antypoślizgowego podłoża). Niższy powinien sięgać do kolan przeciętnej, dorosłej osoby, środkowy na wysokości pasa, trzeci powinien znajdować się na wysokości 140 cm.10 Po dwie "skrzynki" do wskakiwania. Urządzenie powinno znajdować się na wysokości pasa przeciętnej, dorosłej osoby i być pokryte z miękkiego dla ciała, antypoślizgowego materiału. Skrzynka umiejscowiona w części placu z piaskiem powinna być o ok 5 - 10 cm wyższa. Skrzynki powinny zostać ustawione równolegle względem siebie, tak aby można było robić pompki opierając ręce na jednej a stopy na drugiej skrzynce. Skrzynie mogą być zamocowane na stałe do podłoża.11 Cztery proste równoległe do podłożą oraz względem siebie proste ławki, pozwalające na położenie się na nich i wykonanie ćwiczenia podobnego do wyciskania sztangi. Powinny znajdować się na wysokości : 45 cm, 60 cm, 75 cm oraz 90 cm. Ławeczki, podobnie jak "skrzynki" powinny zostać umieszczone w takiej odległości względem siebie, by umożliwić robienie pompek opierając dłonie i stopy na równoległych ławkach. Długość ławek powinna wynosić ok 200 cm. Ławki będą się znajdowały tylko na części placu pokrytego powierzchnią antypoślizgową.12 Prostokąt o bokach 300 cm na 400 cm pokryty miękką, elastyczną i delikatną dla skóry powierzchnią. Będzie on strefą przeznaczoną do ćwiczenia jogi pilatesu, ćwiczeń wzmacniających kręgosłup oraz ćwiczeń rozciągających, Miejsce to będzie szczególnie przyjazne dla kobiet oraz osób starszych.13 Po jednym dodatkowym zestawie opisanych powyżej urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych lub posiadających innego rodzaju ograniczenia ruchowe. Wysokość, rozmiar oraz umiejscowienie sprzętów powinno zostać ustalone po konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz ekspertami zajmującymi się dostosowaniem infrastruktury miejskiej do potrzeb osób z ograniczeniem ruchowym.14 Cztery ławki do siedzenia, w tym dwie z oparciem. Służyć będą osobą przyglądającym się ćwiczeniom lub biernie odpoczywającym w okolicach placu do kalisteniki.15 Dwa kosze na śmieci ustawione obok ławek16 Miejskie poidełko pozwalające na bezpośrednie, bezdotykowe picie wody lub napełnianie butelek.17 Oświetlenie placu z wykorzystaniem lamp zasilanych panelami fotowoltaicznymi.18. Posadzenie 4 drzew.19. Dojścia/ścieżki.20. Projekt stanowczo NIE przewiduje usuwania zieleni miejskiej, w tym drzew rosnących w okolicy. Jeżeli będzie to konieczne dla zachowania zieleni, plac może zostać przesunięty lub zaprojektowany w ten sposób by uwzględniać zieleń miejską.PODSUMOWANIE

Niniejszy projekt budowy placu do kalisteniki zakłada zbudowanie licznych drążków, poręczy równoległych, obręczy gimnastycznych, drabinek oraz innych przyrządów do ćwiczeń. W plac zostanie podzielony na część wyłożoną miękką, antypoślizgową powierzchnią, piaskiem oraz specjalną strefę dedykowaną osobą niepełnosprawnym ruchowo.

Dodatkowo projekt zakłada zbudowanie:

- ławek do siedzenia

- poidełka z wodą miejską

- latarni i lamp zasilanych odnawialnym źródłem energii - panelami fotowoltaicznymi

- koszy na śmieci ustawionych w pobliżu ławek

- zachowanie okolicznej zieleni

- posadzenie 4 drzew

- wykonanie dojść/ścieżek
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Sport i rekreacja stanowią jeden z fundamentów zdrowego stylu życia. Ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy, mięśnie głębokie odpowiedzialne za stabilizację kręgosłupa, oraz szkieletowe są szczególnie istotne w dobie siedzącego trybu życia. Plac do kalisteniki/ street workoutu pozwoli na uprawiane sportu oraz aktywne spędzanie czasu wszystkim chętnym mieszkańcom Ursynowa. Dzięki zróżnicowanej nawierzchni oraz licznym drążkom, poręczą, ławeczką, obręczą gimnastycznym i innym przyrządom, każdy niezależnie od swojego wieku lub sprawności fizycznej będzie mógł zaznać ruchu na świeżym powietrzu. Część placu pokryta warstwą antypoślizgową pozwoli na dynamiczne wykonywanie ćwiczeń. Pozostałą część urządzeń zlokalizowana na piasku będzie szczególnie przyjazna dzieciom i osobą starszym. Gruba warstwa piasku zmniejszy ryzyko potencjalnych urazów lub kontuzji i pozwoli na jeszcze bardziej bezpieczną aktywność fizyczną.Plac zlokalizowany zostanie pomiędzy, już wybudowanym placem zabaw dla dzieci, miejskim ośrodkiem kultury oraz Urzędem Dzielnicy Ursynów. Umożliwi to aktywne spędzanie czasu dzieciom za dużym, by mogły bawić się na placu zabaw oraz młodzieży, rodzicom i seniorom. Dzięki temu całe rodzinny będą mogły aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.Z uwagi na lokalizację w pobliżu Urzędu Dzielnicy Ursynów, Kościoła św. Tomasza Apostoła oraz bezpośredniego sąsiedztwa placu zabaw dla dzieci plac służył będzie dużej liczbie mieszkańców Ursynowa, będących w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności fizycznej. Urządzenia wchodzące w skład placu do kalisteniki pozwolą na uprawiane sportu i aktywności fizycznej dostosowanej do niemal każdego Ursynowianina. Seniorzy mogą być szczególnie zainteresowani ćwiczeniami wzmacniającymi kręgosłup. Ćwiczenia z masą swojego ciała, odpowiadające naturalnym wzorcom ruchowym pozwala chroni dzieci i młodzież przed rozwojem i pogłębieniem wad postawy oraz schorzeń kręgosłupa. Ćwiczenia rozciągające nie tylko poprawiają funkcjonowanie mięśni ale obniżają ogólny poziom stresu i pomagają zachować zdrowie. Sprzęt do ćwiczeń dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwi wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz treningu funkcjonalnego, wzmacniającego gorset mięśniowy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • Rekreacja i aktywny wypoczynek
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • Rodziny
 • osoby niepełnosprawne

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
• Projekt usytuowania obiektów, projekt przyłącza wodociągowego, mapa do celów projektowych – 40 000,00 zł

• Nadzór inwestorski i autorski – 9 000,00 zł

• Wykonanie nawierzchni pod urządzenia – 25 000,00 zł

• Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń – 75 000,00 zł

• Ławki bez oparcia , 2 szt. – 4 000,00 zł

• Ławki z oparciem, 2 szt. – 6 000,00 zł

• Kosze na śmieci, 2 szt. – 140,00 zł

• Wykonanie przyłącza wodociągowego – 7 000,00 zł

• Poidełko na wodę bezdotykowe – 20 000,00 zł

• Oświetlenie placu – 16 000,00 zł

• Ścieżki/dojścia – 5 000,00 zł

• Drzewa – 4 szt. – 6 000,00 zł

• Tablica informacyjna – 2 000,00 złSzacunkowy koszt realizacji projektu: 160 000
215 140,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • 14188271_2051635725062297_1117588648502384545_o.jpg
 • Plac do kalisteniki.jpg
 • Propozycja wizualizacji.jpg
 • DSC_1431.JPG
 • Street-Workout-FITNESSinONE-realizacja-Warszawa-Ursus-OSIR-akcesoria-treningowe-Crossfit-kalistenika-brami-i-klatki-treningowe-siłownie-zewnętrzne-Fitness-in-one-9-1024x768.jpg
 • 14188271_2051635725062297_1117588648502384545_o.jpg
 • Plac do kalisteniki.jpg
 • Propozycja wizualizacji.jpg
 • DSC_1431.JPG
 • Street-Workout-FITNESSinONE-realizacja-Warszawa-Ursus-OSIR-akcesoria-treningowe-Crossfit-kalistenika-brami-i-klatki-treningowe-siłownie-zewnętrzne-Fitness-in-one-9-1024x768.jpg