Koordynator w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2020-07-27 08:02:43
Powrót do projektu

WIECZORY KULTUR ŚWIATA

Wieczory kultur świata

status: ZgłoszonyDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Biblioteka „Pod Skrzydłami”, ul. Grójecka 109, 02-120 WarszawaFilia Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Cykl tematycznych spotkań mających na celu przybliżanie mieszkańcom dzielnicy innych kultur

i zwyczajów, a także ciekawostek z wybranych krajów i regionów świata. Spotkania odbywać się będą w Bibliotece „Pod Skrzydłami” w godzinach dogodnych dla mieszkańców. Wstęp na wszystkie spotkania będzie wolny.

Opis projektu:
W ciągu roku odbędą się cztery tematyczne spotkania realizowane przez Bibliotekę „Pod Skrzydłami”.

Dotyczyć one będą wybranych krajów lub regionów świata z naciskiem na omówienie panujących

w nich zwyczajów, ciekawostek, zabytków oraz różnych aspektów życia codziennego, w miejscach odrębnych kulturowo lub mniej znanych mieszkańcom Ochoty.Do współpracy chcemy zaprosić m.in podróżników, dziennikarzy, fotografów, autorów książek, ambasady oraz ludzi, którzy chętnie podzielą się swoimi pasjami.Spotkania składać się będą z:

- prelekcji prowadzonych przez zapraszanych gości

- wystawy zdjęć, pamiątek itp.

- skromnego poczęstunku (najchętniej ze smakołyków charakterystycznych dla

omawianych kultur)

- krótkich paneli dyskusyjnych (uczestnik – prelegent)Chcielibyśmy zorganizować dwa spotkania w pierwszej połowie roku i dwa w drugiej (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).Prelekcje będą odbywać się w Bibliotece „Pod Skrzydłami”, w godzinach dogodnych dla mieszkańców, a udział w nich będzie bezpłatny.

Wybór krajów czy regionów będzie zgodny z oczekiwaniami mieszkańców (ankieta).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
XXI wiek to postępujące mieszanie się kultur i pogłębiający się aspekt „globalnej wioski” w ujęciu otaczającego nas świata. Wiele krajów i kultur jest jednak wciąż mało znanych, a spotkania mogące przybliżyć je ludziom nie tylko rozwijają wiedzę, ale pomagają odnaleźć się łatwiej w coraz bardziej zaznaczającej się multikulturowości.Programy podróżnicze i przyrodnicze w telewizji lub Internecie pomagają poznać i zrozumieć nieznane, ale spotkanie tematyczne lub autorskie pozwala wynieść więcej wiedzy poprzez faktyczne uczestniczenie w wydarzeniu, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi.Spotkania tego typu wpisują się w misję Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota, są również impulsem dla aktywności lokalnej, szczególnie dla seniorów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt realizacji projektu 4 700 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 700,00 zł

Dokumenty

Załączniki