Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2020-01-21 11:07:21
Powrót do projektu

Chronimy jerzyk jerzyki i wróble na Żoliborzu - montaż skrzynek lęgowych

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
budynki komunalne administrowane przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz, wybrane spośród wymienionych w załączonej do zgłoszenia niniejszego projektu liście, siedziba Ratusza Dzielnicy - ul. Słowackiego 6/8, Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1, gmachy szkół publicznych Żoliborza, zarządzanych przez Miasto.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy stworzeniu dogodnych miejsc lęgowych dla jerzyków i wróbli, gatunków o spadającej liczebności w Warszawie. Zakłada zakup i zawieszenie 200 skrzynek lęgowych dla tych pożytecznych ptaków - na budynkach o własności komunalnej - w taki sposób aby nie przeszkadzały one użytkownikom i/lub mieszkańcom tych nieruchomości.

W projekcie przewidziano zakup i rozwieszenie na ścianach zewnętrznych kilkunastu budynków komunalnych, np. administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz, budynkach szkół publicznych, gmachu Ratusza Dzielnicy - 200 sztuk skrzynek lęgowych dla jerzyków, zajmowanych także przez wróble. Skrzynki powinny być w konstrukcji drewnianej, jednokomorowe, o owalnym poziomo otworze wlotowym 6,5 x 3,5 cm, dwu-krotnie malowane z zewnątrz, z daszkiem szczelnie pokrytym blachą ocynkowaną, posiadającym okapy boczne oraz okap od przodu budki. Skrzynka zostanie przytwierdzona do ściany 2 kotwami - od jej tyłu - pod nadzorem doświadczonego ornitologa. Ostateczny wybór konkretnych budynków, na ścianach których skrzynki zostaną zawieszone, nastąpi po sporządzeniu przewidzianej w projekcie opinii ornitologicznej oraz po dokonaniu uzgodnień z zarządcami poszczególnych nieruchomości komunalnych. Przy określaniu lokalizacji posadowienia skrzynek na ścianach zewnętrznych wyklucza się kominy, szyby windowe i tzw. "zwyżki". Poza preferencjami ptaków - zostaną uwzględnione także: wymogi bezpieczeństwa publicznego, brak uciążliwości dla użytkowników budynku (np. preferencja ścian "szczytowych", bez okien), dogodna ekspozycja dla obserwacji ptaków przy skrzynkach z ziemi (z terenu ogólnodostępnego). Do zawieszenia skrzynek posłuży samochodowy podnośnik koszowy lub też praca alpinisty - w zależności od dostępu do wybranej lokalizacji skrzynki na ścianie. Wykonanie i zawieszenie tych skrzynek będzie nadzorowane przez specjalistę - ornitologa, sprawującego nadzór inwestorski nad zadaniem. Nie będzie on związany z wybranym wykonawcą omawianego projektu.Obecność jerzyków i wróbli przy zawieszonych dla nich budkach będzie łatwa do spostrzeżenia, gdyż ptaki te nie są zbyt płochliwe. Będzie je można obserwować z ziemi w trakcie ich gniazdowania od początku maja do połowy sierpnia (jerzyki), zaś wróble - od początku marca - do końca lipca. Ponadto wróble dość często przebywają przy budkach także jesienią i zimą, gdyż w nich nocują i odpoczywają. Skrzynki zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby ptaki w nich przebywające można było obserwować z dołu - z miejsc ogólno-dostępnych
Projektowanie uniwersalne:
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu:
Owadożerne jerzyki ograniczają dokuczliwe plagi owadów krwiopijnych - komarów i meszek, których liczne występowanie w dzielnicy latem jest spowodowane bliskim położeniem Wisły w stosunku do części osiedli Dzielnicy. Natomiast wróble w czasie wychowu piskląt również odżywiają je owadami, spożywają też nasiona chwastów. Chociaż obydwa gatunki cieszą się dużą sympatią większości mieszkańców Warszawy - to jednak ich dalszy byt jest w naszym mieście zagrożony, gdyż liczne remonty, w tym "docieplenia" ścian budynków, często realizowane również w nowych osiedlach - ograniczają pulę miejsc lęgowych do ich bezpiecznego gniazdowania, ponieważ likwidują ich dotychczasowe siedliska lęgowe, jak szczeliny w elewacjach i pod parapetami, a także otwory do tak zwanych "stropodachów". Te pożyteczne ptaki nie powodują zagrożeń sanitarnych i stanowią wdzięczny obiekt dla ich obserwacji. Doświadczenia uzyskane już w realizacji podobnych projektów warszawskiego budżetu obywatelskiego w innych dzielnicach (np. na Ochocie, Woli i Bielanach) - rokują na pełny sukces opisywanego projektu na Żoliborzu, który przyczyni się do ochrony charakterystycznych dla tej dzielnicy gatunków ptaków, związanych od wieków z budynkami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 500,50 00

Dokumenty

Załączniki
  • 20200120140221747_0004.pdf
  • 20200120144215676_0001.pdf