Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2020-08-13 14:27:55
Powrót do projektu

Chronimy ptaki – zawieszenie skrzynek lęgowych w zieleni Żoliborza - konserwacja i zawieszenie skrzynek lęgowych

status: Trwa ocenaOceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki i skwery Dzielnicy (7 terenów) - Kępa Potocka (w części położonej na Żoliborzu), Park Sady Żoliborskie, Park Kaskada, skwer przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, Skwer Wołyński, skwer przy ul. Promyka, drzewostan wzdłuż ulicy Krasińskiego
Krajewskiego 2, 2A, Zajączka, Ciąg – Popiełuszki, Al. Wojska Polskiego 29-31, Mickiewicza, Ciąg – Bieniewickiej, Mścisławska 9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków i skwerów na Żoliborzuosiedli Żoliborza. Polega na gruntownej konserwacji, w tym 2-krotnym oczyszczeniu ze starych gniazd około 240 sztuk skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w tej dzielnicy, jak również zawieszeniu 30 nowych skrzynek - w pasie zadrzewień wzdłuż ulicy Krasińskiego. rejonach ulic Krajewskiego 2,2A, Zajączka, Ciąg - Popiełuszki, Al. Wojska Polskiego 29-31, Mickiewicza, Ciąg- Bieniewickiej, Mścisławska 9. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom - ptakom lubianym przez mieszkańców.

W projekcie przewidziano: 1) 2-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2021 r.) oczyszczenie około 240 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy pierwszym przeglądzie (I lub II 2021 r.) daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynkową (grubości 0,5 mm) - co zdecydowanie przedłuży ich trwałość, 2) Zawieszenie , w drugiej połowie 2021 r. (pod nadzorem ornitologa) 30 sztuk nowych skrzynek (5 typu "A" - dla sikor, wróbli i mazurków, 15 typu "B" - dla szpaków i 10 typu "D" - dla kawek) - na drzewach, wzdłuż ulicy Krasińskiego, w rejonach ulic Krajewskiego 2,2A, Zajączka, Ciąg - Popiełuszki, Al. Wojska Polskiego 29-31, Mickiewicza, Ciąg- Bieniewickiej, Mścisławska 9. Nowe skrzynki będą zaopatrzone w podwójną (zbitą z desek) ściankę przednią (wszystkie budki dla ptaków) oraz w tzw. "klocki" i pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów "A" i "B"). Ich daszki zostaną zabezpieczone ocynkowaną blachą. Ponadto daszek i listwa mocująca skrzynkę do pnia drzewa - będą impregnować środkiem przeciwko wilgoci (wszystkie budki dla ptaków) oraz w tzw. "klocki" i pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów "A" i "B"). Ich daszki zostaną zabezpieczone ocynkowaną blachą. Ponadto daszek i listwa mocująca skrzynkę do pnia drzewa - będą impregnować środkiem przeciwko wilgoci (wszystkie typy skrzynek), 3) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań - w szczególności opisującego zajęcie na lęgi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki, wraz z wnioskami na przyszłość i sporządzeniem

2) Sporządzeniem mapy rozmieszczenia skrzynek (w GIS).

Zawieszenie oraz oczyszczenie skrzynek odbędzie się pod nadzorem ornitologa - który będzie sprawował niezależny od wykonawcy projektu nadzór inwestorski nad jego realizacją. Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach dla obserwacji przez publiczność parków w ciągu całego dnia świetlnego. Dlatego tez łatwo je obserwować z miejsc ogólno-dostępnychogólnodostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości.
Projektowanie uniwersalne:
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu: Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu - daszka - przedłuży znacząco żywotność tych masowo wykorzystywanych od wielu lat przez ptaki na Żoliborzu sztucznych miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie
Rozwieszenie nowych skrzynek - zwiększy znacznie atrakcyjność przyrodniczą zieleni wzdłuż ul. Krasińskiegow rejonach ulic Krajewskiego 2,2A, Zajączka, Ciąg Popiełuszki, Al. Wojska Polskiego 29-31, Mickiewicza, Ciąg- Bieniewickiej, Mścisławska 9, gdzie średnio-wiekowy drzewostan nie posiada jeszcze wielu naturalnych dziupli. Realizacja projektu pozwoli więc na zwiększenie liczebności w dzielnicy sikor, szpaków, mazurków i kowalika, jak również kawek.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup i zawieszenie 30 sztuk nowych skrzynek dla ptaków wraz z oznakowaniem graficznym symbolem budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy – 3000 zł

Nadzór ornitologa nad zawieszeniem skrzynek – 1000 zł

Sporządzenie mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – 1000 zł

Razem: 5000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
18 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 20200120144215676_0005.pdf
  • 20200120144215676_0006.pdf