Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2020-08-20 13:44:15
Powrót do projektu

Chronimy ptaki – zawieszenie skrzynek lęgowych w zieleni Żoliborza

status: Oceniony negatywnieDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Krajewskiego 2, 2A, Zajączka, Ciąg – Popiełuszki, Al. Wojska Polskiego 29-31, Mickiewicza, Ciąg – Bieniewickiej, Mścisławska 9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej osiedli Żoliborza. Polega na zawieszeniu 30 nowych skrzynek - w rejonach ulic Krajewskiego 2,2A, Zajączka, Ciąg - Popiełuszki, Al. Wojska Polskiego 29-31, Mickiewicza, Ciąg- Bieniewickiej, Mścisławska 9. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom - ptakom lubianym przez mieszkańców.

W projekcie przewidziano: 1) Zawieszenie (pod nadzorem ornitologa) 30 sztuk nowych skrzynek (5 typu "A" - dla sikor, wróbli i mazurków, 15 typu "B" - dla szpaków i 10 typu "D" - dla kawek) na drzewach, w rejonach ulic Krajewskiego 2,2A, Zajączka, Ciąg - Popiełuszki, Al. Wojska Polskiego 29-31, Mickiewicza, Ciąg- Bieniewickiej, Mścisławska 9. Nowe skrzynki będą zaopatrzone w podwójną (zbitą z desek) ściankę przednią (wszystkie budki dla ptaków) oraz w tzw. "klocki" i pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów "A" i "B"). Ich daszki zostaną zabezpieczone ocynkowaną blachą. Ponadto daszek i listwa mocująca skrzynkę do pnia drzewa - będą impregnować środkiem przeciwko wilgoci (wszystkie budki dla ptaków) oraz w tzw. "klocki" i pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów "A" i "B"). Ich daszki zostaną zabezpieczone ocynkowaną blachą. Ponadto daszek i listwa mocująca skrzynkę do pnia drzewa - będą impregnować środkiem przeciwko wilgoci (wszystkie typy skrzynek),

2) Sporządzeniem mapy rozmieszczenia skrzynek (w GIS).

Zawieszenie skrzynek odbędzie się pod nadzorem ornitologa - który będzie sprawował niezależny od wykonawcy projektu nadzór inwestorski nad jego realizacją. Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach dla obserwacji przez publiczność parków w ciągu całego dnia świetlnego. Dlatego tez łatwo je obserwować z miejsc ogólnodostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości.
Projektowanie uniwersalne:
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu:
Rozwieszenie nowych skrzynek - zwiększy znacznie atrakcyjność przyrodniczą zieleni w rejonach ulic Krajewskiego 2,2A, Zajączka, Ciąg Popiełuszki, Al. Wojska Polskiego 29-31, Mickiewicza, Ciąg- Bieniewickiej, Mścisławska 9, gdzie średnio-wiekowy drzewostan nie posiada jeszcze wielu naturalnych dziupli. Realizacja projektu pozwoli więc na zwiększenie liczebności w dzielnicy sikor, szpaków, mazurków i kowalika, jak również kawek.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup i zawieszenie 30 sztuk nowych skrzynek dla ptaków wraz z oznakowaniem graficznym symbolem budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy – 3000 zł

Nadzór ornitologa nad zawieszeniem skrzynek – 1000 zł

Sporządzenie mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – 1000 zł

Razem: 5000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 18 400
5 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 20200120144215676_0005.pdf
  • 20200120144215676_0006.pdf