Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2020-07-21 09:03:55
Powrót do projektu

Skwer przy ul. Majdańskiej - rozbudowa placu zabaw dla dzieci starszych, kurtyna wodna, zieleń.

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer między ulicami Majdańską, Krypską, Stocką i Kruszewskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje rozbudowę placu zabaw dla dzieci starszych, który powstał w 2019 roku. Ponieważ najbliższa okolica nie oferuje zbyt wielu atrakcji dla starszaków, chcielibyśmy na skwerze, który wielkimi krokami staje się centrum spotkań i rekreacji sportowej tej części Grochowa, zadbać o dzieci i rozbudować plac zabaw o urządzenia, dzięki którym w kreatywny i ciekawy sposób będą mogły spędzać czas dzieci starsze.

Projekt przewiduje montaż karuzeli pierścieniowej, trampoliny składającej się z 4 mat do skakania oraz huśtawki obrotowej z możliwością skakania. Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane na powierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej. Lokalizacja nowych urządzeń zabawowych przewidziana byłaby w miejscu w którym aktualnie znajduje się siłownia plenerowa, by wraz z nowym placem zabaw stanowiły całość. Jednocześnie siłownia plenerowa, która na skwerze stanęła jako pierwsza, zostałaby usytuowana w pasie boiska i stworzy w raz z nim ciąg sportowy, a jednocześnie ustąpi miejsca przestrzeni dla dzieci. Powierzchnia pod urządzeniami siłowymi zostanie wykonana z krat wypełnionych żwirem by odprowadzać wodę opadową i stanowić równe i bezpieczne podłoże dla osób z niej korzystających.

Na terenie przy hamakach stanęłoby duże urządzenie wspinaczkowe dające warunki aktywnej zabawy starszakom jak i dorosłym.

Zaś kurtyna wodna w upalne dni da ochłodę.

Planujemy również podjąć działania ochrony istniejącej zieli jak i przestrzeni dedykowanej zabawie najmłodszych, by nie służyły jako wychodek dla psów. By nie zamykać nowego placu zabaw ogrodzeniem, tak by dzieci mogły w swobodny sposób bawić się na terenie całego skweru, planujemy wygrodzić teren zlokalizowany na części z ławami piknikowymi od części mającej służyć zabawie dzieci. Dodatkowo chcielibyśmy postawić znaki graficzne przypominające o obowiązku sprzątania po psie oraz oznakować granicę placu zabaw na który psiaki zakaz wchodzenia mają mimo braku fizycznej przegrody jaką jest ogrodzenie.

Chcielibyśmy również otoczyć skwer niskim ogrodzeniem by na czas wzrostu żywopłotu psy nie mogły w nim buszować ani się załatwiać, ludzie deptać skracając sobie przejście, a samochody rozjeżdżać.

Dodatkowo by zadbać o bezpieczeństwo jak i wydłużyć w okresie zimowym możliwość zabawy na placu zabaw planujemy zamontować oświetlenie wzdłuż nowego chodnika zlokalizowanym między ławami a placem zabaw. 1. urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią 290 000 zł 2. Przeniesienie siłowni oraz jej ponowny montaż wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej 40 000 zł 3. Kurtyna wodna wraz z przyłączem wodnym oraz projektem 45 000 zł 4. Ogrodzenia i oznakowanie 50 000 zł 5. Oświetlenie 40 000 zł 6. Zieleń wraz z nawodnieniem 60 000 złProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki realizacji projektu, dzieci będą mogły korzystać z większego wachlarza urządzeń rozwijających kreatywność jak i budujących siłę fizyczną i zwinność. Zmiana lokalizacji siłowni uporządkuje przestrzeń i stworzy wraz z boiskami pas sportowy oraz wypełni niezagospodarowaną przestrzeń. Zaś ogrodzenie wygrodzi przestrzeń dla psów a oświetlenie zapewni bezpieczeństwo.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
urządzenia zabawowe z nawierzchnią 300 000

przeniesieni siłowni plenerowej oraz wykonanie nawierzchni 40 000zł

kurtyna wodna z przyłączem i projektem 45 000zł

ogrodzenie i oznakowanie 50 000zł

oświetlenie 40 000 zł

zieleń z nawodnieniem 80 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
555 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki