Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2020-06-10 16:34:07
Powrót do projektu

Owocowe Sady Żoliborskie - kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku "Sady Żoliborskie" z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne starych drzew i nasadzenia zastępcze nowych drzew sadowniczychdrzew oraz koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Sady Żoliborskie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działka ew. nr 7, 8 i 9 z obrębu 7-02-04

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Ochrona unikalnego, owocowego charakteru Parku Sady Żoliborskie, właściwa pielęgnacja drzew sadowniczych, które jeszcze pozostały oraz zastępowanie wyciętych drzew nowymi drzewami sadowniczymi. Inwentaryzacja drzew (ok. 900) i stworzenie długofalowej strategii Parku. Mała infrastruktura chroniąca faunę żyjącą w Parku. Działania edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców na rzecz ochrony Parku Sady Żoliborskie.

Opis projektu:
1) Ochrona i właściwa pielęgnacja drzew sadowniczych, które jeszcze pozostały w Parku . Stworzenie przez ekspertów z dziedziny architektury zieleni, pomologii długofalowej strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie uwzględniającej zachowanie unikatowej, sadowniczej formuły parku, wskazującej kierunek rozwoju parku przyjazny faunie i mieszkańcom - 100 000 zł., obejmującej:

a) wykonanie inwentaryzacji określającej nazwę gatunkową i odmianę wszystkich drzew rosnących w parku,

b) określenie wytycznych w zakresie wymagań i fachowej pielęgnacji drzewostanu oraz rekomendacji ws. dalszego postępowania z drzewami owocowymi sadowniczymi,

c) opracowanie koncepcji przyszłych nasadzeń drzew/ krzewów uwzględniającej zachowanie owocowej formuły parku oraz potrzeby zwierząt bytujących w parku (pokarm, schronienie, warunki przyjaznego bytowania),

d) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu małą infrastrukturą chroniącą faunę żyjącą w parku.2. Przeprowadzenie właściwej pielęgnacji wszystkich drzew owocowych sadowniczych, zgodnie z wytycznymi strategii urządzania Parku Sady Żoliborskie (pkt 1b) i zaangażowanie do tego specjalisty/ów sadownika, pomologa oraz firmy doświadczonej w zabiegach pielęgnacyjno-sanitarnych starych odmian drzew sadowniczych, wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt, która dokona cieć cięć sanitarno-odmładzających pod kontrolą i wg wskazówek specjalisty/ów - 80.000 zł 2) Stworzenie przez ekspertów z dziedziny architektury zieleni, dendrologii, pomologii, ochrony środowiska, inwentaryzacji i długofalowej – 300 szt. x 300 zł = 90 000 zł.3. Wykonanie nasadzeń 40 sztuk drzew wraz z udzieloną gwarancją na pielęgnację, w miejscach zgodnych z opracowaną koncepcją przyszłych nasadzeń w strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie (ok. 900 drzew), uwzględniającej zachowanie unikatowej, sadowniczej formuły Parku (w kontekście długości życia i wymagań drzew sadowniczych i ozdobnych) oraz potrzeby mieszkańców i fauny żyjącej w Parku - 70.000 zł 3) Identyfikacja i certyfikacja przez specjalistę pomologa historycznych odmian jabłoni, grusz i śliw rosnących w Parku, ocena ich stanu, potrzeb i oznakowanie drzew sadowniczych wg odmian, pobranie zrazów unikatowych odmian do przyszłych szczepień i nasadzeń zastępczych. Nowe nasadzenia w miejsce wyciętych drzew, drzewami sadowniczymi starych długowiecznych odmian wg tradycyjnych metod i uwzględniające również wykorzystanie użytkowych form drzew sadowniczych (np. estetyczne osłonięcie budynku gospodarczego straszącego w centrum Parku) - 50.000 zł 4) Mała infrastruktura dla fauny żyjącej w Parku i realizacja pomysłów wybranych przez mieszkańców w drodze konsultacji społecznych planowanych przez Urząd Dzielnicy w 2020 r., m.in: - łąka kwietna; - murawy pod drzewami; - pszczelarium; - hotele dla owadów, domki, schronienia dla fauny, wieżyczka dla jerzyków; - tablice informacyjno-edukacyjne dot. unikatowych, historycznych odmian drzew sadowniczych rosnących na Sadach, nieśmiecenia, prawidłowego dokarmiania ptaków zimą; - działania integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców Sadów służące ochronie Parku np. warsztaty z różnych dziedzin związanych z ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego Sadów (zero waste, kompostowanie, historia Sadów), gry terenowe, imprezy sezonowe: - sadzenie krokusów, tulipanów; - wspólne zbieranie owoców; - Święto szarlotki; - czyszczenie budek lęgowych dla ptaków. 130.pkt 1c) - 40 szt. x 500 zł = 20 000 zł.4. Wykonanie małej infrastruktury w tym prac ogrodniczych, chroniącej faunę żyjącą w parku, na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu w strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie (pkt 1d), w tym realizacja pokazów i montaż tabliczek informacyjno-edukacyjnych - 122 000 zł:

• łąki kwietne - 3 szt. x pow. 100 m2 = 300 m2 oraz 3 jednorodne strefy kwietne z roślin cebulkowych (min. 1500 szt., m.in.: krokusy, tulipany, cybulica syberyjska - propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• murawy (niekoszone trawniki) pod drzewami w formie koła o promieniu 1,5 m (min. 200 sztuk historycznych, najstarszych i najrzadszych odmian drzew sadowniczych - propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• pszczelarium wraz z wykonaniem wygrodzenia pasieki oraz tabliczki informacyjno-edukacyjnej z logo budżetu obywatelskiego: 4 wypożyczone ule z pszczołami + 40 kg miodu wraz z obsługą od kwietnia do października (wygrodzenie trwale związane z gruntem w postaci drewnianej palisady i przymocowanej do niej siatki) oraz jeden otwarty pokaz z tematyki miodobrania (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• domki dla owadów (mocowane na drzewach) - 20 sztuk; schronienia dla fauny (m.in.: dla jeży z oznakowaniem informującym o schronieniu dla jeży i wiewiórek) - 10 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• wieża dla jerzyków typu „jerzykownik” wraz z wykonaniem tabliczki informacyjno-edukacyjnej z logo budżetu obywatelskiego – 1 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• kompostowniki na spadające owoce z tabliczką informacyjno-edukacyjną z logo budżetu obywatelskiego - 2 szt. (w sektorach, gdzie jest najwięcej drzew sadowniczych i spadających owoców) oraz jeden otwarty pokaz informacyjno-edukacyjny dot. zasad prawidłowego kompostowania owoców i płynących z tego korzyści (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• oznakowanie przez specjalistę/ów sadownika, pomologa historycznych najstarszych i najrzadszych odmian drzew owocowych sadowniczych rosnących w parku (100 sztuk), w formie tabliczki umieszczonej przy drzewie z logo budżetu obywatelskiego, na której zostaną zawarte informacje określające nazwę gatunkową i odmianę drzew, wiek oraz pochodzenie historyczne;

• tabliczki informacyjno-edukacyjne z logo budżetu obywatelskiego – 2 szt., dot. m.in.: historii parku, unikatowych i historycznych odmian drzew sadowniczych rosnących w parku, zakazu śmiecenia, zasad prawidłowego dokarmiania ptaków zimą.Szacunkowy koszt projektu – 332 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Od wielu lat trwa proces usuwania drzew owocowych w parku Sady Zoliborskie i zastępowania ich drzewami ozdobnymi, w tym inwazyjnymi.

Od początku istnienia Parku nie nasadzono ŻADNYCH DRZEW SADOWNICZYCH.

Stare drzewa unikatowych odmian jabłoni, grusz i śliw nadal obficie owocuję. Owoce są zdrowe i niepryskane. Korzysta z nich wielu mieszkańców oraz zwierzęta bytujące na Sadach.

Jeśli nie podejmie się działań sanitarnych drzew sadowniczych (odpowiednie przycięcia odmładzające) i nasadzeń zastępczych w formie nowych drzew sadowniczych, za kilka lat Sady Żoliborskie zostaną sadami tylko z nazwy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Stworzenie przez ekspertów z dziedziny architektury zieleni, pomologii długofalowej strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie uwzględniającej zachowanie unikatowej, sadowniczej formuły parku, wskazującej kierunek rozwoju parku przyjazny faunie i mieszkańcom - 100 000 zł., obejmującej:

a) wykonanie inwentaryzacji określającej nazwę gatunkową i odmianę wszystkich drzew rosnących w parku,

b) określenie wytycznych w zakresie wymagań i fachowej pielęgnacji drzewostanu oraz rekomendacji ws. dalszego postępowania z drzewami owocowymi sadowniczymi,

c) opracowanie koncepcji przyszłych nasadzeń drzew/ krzewów uwzględniającej zachowanie owocowej formuły parku oraz potrzeby zwierząt bytujących w parku (pokarm, schronienie, warunki przyjaznego bytowania),

d) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu małą infrastrukturą chroniącą faunę żyjącą w parku.2. Przeprowadzenie właściwej pielęgnacji wszystkich drzew owocowych sadowniczych, zgodnie z wytycznymi strategii urządzania Parku Sady Żoliborskie (pkt 1b) i zaangażowanie do tego specjalisty/ów sadownika, pomologa oraz firmy doświadczonej w zabiegach pielęgnacyjno-sanitarnych starych odmian drzew sadowniczych, wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt, która dokona cięć sanitarno-odmładzających pod kontrolą i wg wskazówek specjalisty/ów – 300 szt. x 300 zł = 90 000 zł.3. Wykonanie nasadzeń 40 sztuk drzew wraz z udzieloną gwarancją na pielęgnację, w miejscach zgodnych z opracowaną koncepcją przyszłych nasadzeń w strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie (pkt 1c) - 40 szt. x 500 zł = 20 000 zł.4. Wykonanie małej infrastruktury w tym prac ogrodniczych, chroniącej faunę żyjącą w parku, na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu w strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie (pkt 1d), w tym realizacja pokazów i montaż tabliczek informacyjno-edukacyjnych - 122 000 zł:

• łąki kwietne - 3 szt. x pow. 100 m2 = 300 m2 oraz 3 jednorodne strefy kwietne z roślin cebulkowych (min. 1500 szt., m.in.: krokusy, tulipany, cybulica syberyjska - propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• murawy (niekoszone trawniki) pod drzewami w formie koła o promieniu 1,5 m (min. 200 sztuk historycznych, najstarszych i najrzadszych odmian drzew sadowniczych - propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• pszczelarium wraz z wykonaniem wygrodzenia pasieki oraz tabliczki informacyjno-edukacyjnej z logo budżetu obywatelskiego: 4 wypożyczone ule z pszczołami + 40 kg miodu wraz z obsługą od kwietnia do października (wygrodzenie trwale związane z gruntem w postaci drewnianej palisady i przymocowanej do niej siatki) oraz jeden otwarty pokaz z tematyki miodobrania (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• domki dla owadów (mocowane na drzewach) - 20 sztuk; schronienia dla fauny (m.in.: dla jeży z oznakowaniem informującym o schronieniu dla jeży i wiewiórek) - 10 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• wieża dla jerzyków typu „jerzykownik” wraz z wykonaniem tabliczki informacyjno-edukacyjnej z logo budżetu obywatelskiego – 1 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• kompostowniki na spadające owoce z tabliczką informacyjno-edukacyjną z logo budżetu obywatelskiego - 2 szt. (w sektorach, gdzie jest najwięcej drzew sadowniczych i spadających owoców) oraz jeden otwarty pokaz informacyjno-edukacyjny dot. zasad prawidłowego kompostowania owoców i płynących z tego korzyści (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);

• oznakowanie przez specjalistę/ów sadownika, pomologa historycznych najstarszych i najrzadszych odmian drzew owocowych sadowniczych rosnących w parku (100 sztuk), w formie tabliczki umieszczonej przy drzewie z logo budżetu obywatelskiego, na której zostaną zawarte informacje określające nazwę gatunkową i odmianę drzew, wiek oraz pochodzenie historyczne;

• tabliczki informacyjno-edukacyjne z logo budżetu obywatelskiego – 2 szt., dot. m.in.: historii parku, unikatowych i historycznych odmian drzew sadowniczych rosnących w parku, zakazu śmiecenia, zasad prawidłowego dokarmiania ptaków zimą.Szacunkowy koszt projektu – 332 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 330
332 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • laka_kwietna.jpg
 • murawa_pod_drzewami.jpg
 • kompostowniki_owoce.jpg
 • owocobranie.jpg
 • sadzenie_roslin_cebulowych1.jpg