Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 23:18:21
Powrót do projektu

Miejsca parkingowe dla Osiedla Bernardyńska

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Mokotów, rejon ulicy Bernardyńskiej i Franciszka Starowieyskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szczegóły w rubryce "opis projektu".

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa 98 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Bernardyńska i przy sklepie osiedlowym Hamann po obu stronach ul. Starowieyskiego. Osiemdziesiąt osiem miejsc do wykonania w technologii kratki ażurowej z miejscem na trawę wewnątrz "oczek" kratki. Dziesięć miejsc w rejonie ulicy Starowieyskiego o nawierzchni litej do wykonania z kostki betonowej.
Opis projektu:
Wszystkie miejsca parkingowe tworzone na terenie zieleni osiedlowej powinny być wykonane z kratki drogowo-parkingowej. Wybór sprawdzonej, ekologicznej, trwałej technologii oraz dobrego wykonawcy leży po stronie inwestora czyli jednostki / jednostek administracji miasta st. Warszawy.Miejsca parkingowe po wschodniej stronie ul. Starowieyskiego powinny wpisywać się w już istniejący projekt, stąd rezygnacja z nawierzchni ażurowej na rzecz nawierzchni identycznej do już zastosowanej.Szczegółowy opis i informacja o lokalizacji:1. Rejon ul. F. Franciszka Starowieyskiego (część działki ew. 4/2 w obrębie 0511) miejsca parkingowe po zachodniej stronie ul. Franciszka Starowieyskiego w liniach rozgraniczających ulicy (na MPZP 10KD-L) 12 miejsc utwardzonych miejsc do parkowania prostopadłego do linii drogi, gdyby to nie było możliwe, miejsca równoległe, tyle ile zmieści się od pawilonów przy sklepie Hamann do skrzyżowania ul. Starowieyskiego z ul. Bernardyńską. W obydwu rozwiązaniach konieczne jest zachowanie wolnej przestrzeni dla ruchu pieszego na wysokości drogi wewnętrznej prowadzącej do budynku Bernardyńska 23, w tym miejscu budowa 6 m² chodnika prostopadle do drogi. (Proponowany układ miejsc 2 plus 10, pomiędzy nimi 6 m² chodnika). Rekultywacja zachowanej części trawnika.2. Rejon ul. F. Starowieyskiego (część działki ew. 5 w obrębie 0511) miejsca parkingowe po wschodniej stronie ul. Starowieyskiego w liniach rozgraniczających ulicy (na MPZP 10KD-L) 10 nowych utwardzonych miejsc do parkowania prostopadłego do linii drogi. W wyniku realizacji wcześniejszego projektu do budżetu obywatelskiego utworzonych zostało 10 miejsc, uważam za zasadne utworzenie kolejnych 10.3. Rejon ul. Bernardyńskiej (część działki ew. 1 w obrębie 0511) miejsca parkingowe po północnej stronie budynku przy Bernardyńskiej 23, w liniach rozgraniczających drogi (na MPZP 9KD-L ) 5 miejsc do parkowania prostopadłego do linii drogi.4. Rejon pomiędzy budynkami przy ul. Bernardyńskiej 20 i ul. Bernardyńskiej 22 (część działki ew. 120 w obrębie 0501, na MPZP w zachodniej części kwartału B1.7MW) po północnej stronie łuku ciągu pieszo-jezdnego miedzy w/w budynkami – 4 miejsca.5. Rejon przed budynkiem Bernardyńska 18 (część działki ew. nr 120 nr obrębu 0501, na MPZP Czerniakowa Pd. w południowo-wschodniej części kwartału B1.7MW) 25 miejsc parkingowych wraz z zapewnieniem koniecznej infrastruktury, 2 wjazdy: wjazd od budynku Bernardyńska 20 i od drogi oznaczonej na MPZP 11KD-L (ew. od ciągu pieszo-jezdnego przy budynku Bernardyńska 18.). Nowe miejsca parkingowe wraz z drogą manewrową wykonaną z kratki drogowo-parkingowej, konieczne Konieczne nasadzenie żywopłotu dwurzędowego między nowo powstałym parkingiem a ciągiem pieszo-jezdnym i budynkami.6. Rejon przy budynku Bernardyńska 16 po zachodniej stronie budynku (część działki ew. nr 57/14 w obrębie 0502) miejsca parkingowe (na MPZP Czerniakowa Pd. w południowo-wschodniej części kwartału B1.8MW) 6 miejsc parkingowych.7. Rejon przed budynkiem Bernardyńska 16 (część działki ew. 58/3 w obrębie 0502) miejsca postojowe w linach rozgraniczających ulicy Bernardyńskiej po północnej stronie ulicy (na MPZP Czerniakowa Pd. drogi 17KD-D) 3 miejsca parkingowe.8. Rejon przy budynku Bernardyńska 16 (część działki ew. nr 57/14 w obrębie 0502 ) miejsca parkingowe po wschodniej stronie budynku (Na MPZP Czerniakowa Pd. w kwartale B1.8MW) 10 miejsc parkingowych.9. Rejon pomiędzy budynkami przy ul. Bernardyńskiej 10 i Bernardyńskiej 12 (część działki ew. nr 57/14 w obrębie 0502, na MPZP Czerniakowa Pd. w kwartale B1.9MW)) w sumie 8 miejsc parkingowych po południowej stronie ciągu pieszo-jezdnego (teren między ciągiem pieszo-jezdnym a ulicą Bernardyńską).10. Rejon pomiędzy budynkami przy ul. Bernardyńskiej 6 i Bernardyńskiej 10 (część działki ew. 57/14 nr obrębu 0502). Budowa łącznika pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym a ulicą Bernardyńską na najkrótszym odcinku pomiędzy w/w drogami. Łącznik musi mieć szerokość co najmniej 3 m, powinien być wykonany z nawierzchni odpowiadającej parametrom drogi pożarowej. Utworzenie 15 miejsc parkingowych na części terenu zieleni osiedlowej pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym a ulicą Bernardyńską, wykonanie koniecznej do manewrowania infrastruktury drogowej z kratki, nasadzenia nasadzenie żywopłotu dwurzędowego między nowo powstałym parkingiem a ciągiem pieszo-jezdnym i budynkami.KOSZTORYS:- Dokumentacja kosztorysowo-projektowa 40 000 zł

- 10 miejsc parkingowych (nawierzchnia z kostki betonowej) (poz. 2) 80 000 zł

- budowa 6 m² chodnika (ul. Starowieyskiego) 5 000 zł

- 88 miejsc na kratce parkingowo-drogowej (poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 528 000 zł

- Infrastruktura manewrowa "na kratce" (wyliczenie szacunkowe dla poz. 4, 5, 6, 9, 10) 200 000 zł

- Wykonanie 60 m łącznika (poz.10) 50 000 zł

- Nasadzenie krzewów żywopłotowych (koszt nasadzenia i rocznej pielęgnacji) 15 000 zł

______________________________________________________________________________________________________

Razem: 918 000 złŹródło wyceny miejsc parkingowch i naszadzeń zielni:

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/ile_kosztuje_miasto_-_cennik_0.pdfWysiew trawy i rekultywacja trawnika wliczona w cenę wykonania „zielonych” miejsc parkingowych, konieczny nadzór ze strony zleceniodawcy na wszystkich etapach prac.Wszystkie ”zielone” miejsca parkingowe muszą zostać przez wykonawcę obsiane trawą, w przypadku wykonywania prac w sezonie bezdeszczowym konieczne kilkukrotnie nawadnianenawadnianie, aż do ukorzenienia się trawy. Podobnie, rekultywacja zniszczonej przez prace ziemne i drogowej drogowe części trawnika nie objętej projektem nie może ograniczać się do wysiewu nasion. Po zachodniej stronie ul. Starowieyskiego konieczne domieszanie do gruntu ziemi urodzajnej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt urbanistyczny Osiedla Bernardyńska z końca lat 70. XX w. przewidywał dramatycznie mniej miejsc postojowych, niż wynika to z obecnych kalkulacji projektowych. W każdym z punktowców przy ul. Bernardyńskiej jest ok. 78 lokali mieszkalnych. Osiedle zamieszkuje ok. 3000 mieszkańców. Codziennie dla wielu kierowców po godzinie 18.00, czy 19.00 znalezienie jakiekolwiek miejsca do zaparkowania graniczy z cudem. Osiedle zamieszkuje wiele rodzin z małymi dziećmi, a także bardzo wielu seniorów. Proponowane nowe miejsca dostępne dla wszystkich użytkowników drogi pomogą choć w części rozwiązać problem mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
918 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki