Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-24 10:25:16
Powrót do projektu

Miejsca parkingowe dla Osiedla Bernardyńska

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Mokotów, rejon ulicy Bernardyńskiej i Franciszka Starowieyskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szczegóły w rubryce "opis projektu".

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa ok.61 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Bernardyńska w rejonie ulic Bernardyńska/Starowieyskiego.
Opis projektu:
Wszystkie miejsca parkingowe tworzone na terenie zieleni osiedlowej powinny być wykonane z kratki drogowo-parkingowej. Wybór sprawdzonej, ekologicznej, trwałej technologii oraz dobrego wykonawcy leży po stronie inwestora czyli jednostki / jednostek administracji miasta st. Warszawy.

Szczegółowe lokalizacje miejsc będą wskazane podczas tworzenia projektu drogowego z projektantem wyłonionym drogą przetargu uwzględniając warunki i standardy techniczne.Szczegółowy opis i informacja o lokalizacji:1. Rejon ul. Franciszka Starowieyskiego (część działki ew. 4/2 w obrębie 0511) miejsca parkingowe po zachodniej stronie ul. Starowieyskiego w liniach rozgraniczających ulicy (na MPZP 10KD-L) miejsca do parkowania prostopadłego do linii drogi, gdyby to nie było możliwe, miejsca równoległe, tyle ile zmieści się od pawilonów przy sklepie Hamann do skrzyżowania ul. Starowieyskiego z ul. Bernardyńską. W obydwu rozwiązaniach konieczne jest zachowanie wolnej przestrzeni dla ruchu pieszego na wysokości znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy wlotu drogi wewnętrznej prowadzącej do budynku Bernardyńska 23 ( w tym miejscu budowa 6 m² chodnika prostopadle do drogi). Rekultywacja zachowanej części trawnika.

2. Rejon ul. Bernardyńskiej (część działki ew. 1 w obrębie 0511) miejsca parkingowe po północnej stronie budynku przy Bernardyńskiej 23, w liniach rozgraniczających drogi (na MPZP 9KD-L ).

3. Rejon pomiędzy budynkami przy ul. Bernardyńskiej 20 i ul. Bernardyńskiej 22 (część działki ew. 120 w obrębie 0501, na MPZP w zachodniej części kwartału B1.7MW) po północnej stronie łuku ciągu pieszo-jezdnego miedzy w/w budynkami.

4. Rejon przed budynkiem Bernardyńska 18 (część działki ew. nr 120 nr obrębu 0501, na MPZP Czerniakowa Pd. w południowo-wschodniej części kwartału B1.7MW) miejsca parkingowe wraz z zapewnieniem koniecznej infrastruktury, Konieczne nasadzenie żywopłotu dwurzędowego między nowo powstałym parkingiem a ciągiem pieszo-jezdnym i budynkami.

5. Rejon przy budynku Bernardyńska 16 po zachodniej stronie budynku (część działki ew. nr 57/14 w obrębie 0502) miejsca parkingowe (na MPZP Czerniakowa Pd. w południowo-wschodniej części kwartału B1.8MW).

6. Rejon przed budynkiem Bernardyńska 16 (część działki ew. 58/3 w obrębie 0502) miejsca postojowe w linach rozgraniczających ulicy Bernardyńskiej po północnej stronie ulicy (na MPZP Czerniakowa Pd. drogi 17KD-D).

7. Rejon przy budynku Bernardyńska 16 (część działki ew. nr 57/14 w obrębie 0502 ) miejsca parkingowe po wschodniej stronie budynku (Na MPZP Czerniakowa Pd. w kwartale B1.8MW).

8. Rejon pomiędzy budynkami przy ul. Bernardyńskiej 10 i Bernardyńskiej 12 (część działki ew. nr 57/14 w obrębie 0502, na MPZP Czerniakowa Pd. w kwartale B1.9MW).

9. Rejon pomiędzy budynkami przy ul. Bernardyńskiej 6 i Bernardyńskiej 10 (część działki ew. 57/14 nr obrębu 0502). W miarę możliwości technicznych budowa łącznika pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym a ulicą Bernardyńską na najkrótszym odcinku pomiędzy w/w drogami. Łącznik musi mieć szerokość co najmniej 3 m, powinien być wykonany z nawierzchni odpowiadającej parametrom drogi pożarowej. Utworzenie miejsc parkingowych na części terenu zieleni osiedlowej pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym a ulicą Bernardyńską, wykonanie koniecznej do manewrowania infrastruktury drogowej z kratki, nasadzenie żywopłotu dwurzędowego między nowo powstałym parkingiem a ciągiem pieszo-jezdnym i budynkami.

Dokładne lokalizacje będą określone na etapie tworzenia projektu drogowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.KOSZTORYS:

uwzględnia:

- dokumentację projektowo-kosztorysową,

- ok. 61 miejsc parkingowych,

- budowę chodnika

- ewentualne wykonanie łącznika,

- nasadzenie krzewów żywopłotowych (koszt nasadzenia i rocznej pielęgnacji),

- rekultywację zachowanej części trawnika.

______________________________________________________________________________________________________

Razem: 993 000 złProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt urbanistyczny Osiedla Bernardyńska z końca lat 70. XX w. przewidywał dramatycznie mniej miejsc postojowych, niż wynika to z obecnych kalkulacji projektowych. W każdym z punktowców przy ul. Bernardyńskiej jest ok. 78 lokali mieszkalnych. Osiedle zamieszkuje ok. 3000 mieszkańców. Codziennie dla wielu kierowców po godzinie 18.00, czy 19.00 znalezienie jakiekolwiek miejsca do zaparkowania graniczy z cudem. Osiedle zamieszkuje wiele rodzin z małymi dziećmi, a także bardzo wielu seniorów. Proponowane nowe miejsca dostępne dla wszystkich użytkowników drogi pomogą choć w części rozwiązać problem mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
dokumentacja projektowo - kosztorysowa - 45000,00

miejsca parkingowe,drogi manewrowe, łączniki, oznaczenia - 933000,00

nasadzenia - 15000,00

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
993 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki