Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-19 11:04:32
Powrót do projektu

Rewitalizacja mis i drzew w Al. Jerozolimskich oraz utworzenie nowego szpaleru wraz z poprawą estetyki w ul. Nowogrodzkiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Jerozolimskie pomiędzy Marszałkowską a Nowym Światem
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu: Rewitalizacja mis i drzew
Wymiana ziemi w misach drzew istniejących w Al. Jerozolimskich pomiędzy Marszałkowską a Kruczą oraz utworzenie nowego szpaleru drzew wraz z poprawą estetyki (nowy chodnik, zmiana sposobu parkowania) w ul. Nowogrodzkiej pomiędzy Chałubińskiego a Em. Plater Nowym Światem.

Opis projektu:
Projekt polega na : 1. rewitalizacji mis wymianie ziemi m.in. przy zastosowaniu techniki airspade w misach drzew w Al. Jerozolimskich pomiędzy Kruczą Marszałkowską a Nowym Światem (szczególnie szpaleru po stronie północnej), aby drzewa przygotować na nowe warunki jakim będą podlegały w czasie modernizacji linii kolejowej; chodzi o wymianę podłoża, powiększenie mis i podwyższenie płotków, aby nie były wydeptywane oraz nasadzenie dodatkowej niskiej roślinności 2. utworzenie szpaleru drzew po obu stronach Nowogrodzkiej pomiędzy Chałubińskiego a Em. Plater wraz z remontem chodnika; nowe misy drzew powinny mieć wysokie płotki Koszt:polepszyć warunki drzew istniejących

Koszt:c

1. 240 000

2. 340 000 Łącznie: 580

Koszt:

Wymiana podłoża 168 m2 – 40.000 zł

Uzupełnienie ziemi 42 m3 – 9.000 zł

Korowanie mis - 168 m2 – 1.000 zł

Łącznie: 50.000 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Drzewa przyuliczne w Alejach są w coraz gorszym stanie i powinny zostać poddane leczeniu. Powinny mieć lepsze warunki. Drzewa na Nowogrodzkiej i ten odcinek po wybudowaniu przejścia dla pieszych (planowane w 2020 przez ZDM) będzie bramą do dzielnicy - dlatego musi być ładnie i reprezentacyjnie: nowy chodnik i szpaler tym drzewa w Al. Jerozolimskich rosną w bardzo trudnych warunkach. Wymiana ziemi i korowanie mis poprawi kondycję zdrowotną drzew.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wymiana podłoża 168 m2 – 40.000 zł

Uzupełnienie ziemi 42 m3 – 9.000 zł

Korowanie mis - 168 m2 – 1.000 zł

Łącznie: 50.000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 580
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • bp 2021 drzewa do rewitalizacji jerozolimskie.png