Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-23 07:56:46
Powrót do projektu

Zieleń na Nowowiejskiej.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Nowowiejska między ul. Waryńskiego a ul. Polną
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
nr. obrębu 50506

nr. działki 69/2

własność m.st. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Ustawienie pojedynczych donic z krzewami ozdobnymi wzdłuż południowego

chodnika ulicy Nowowiejskiej.
Opis projektu:
Projekt dotyczy zagospodarowania szerokiego chodnika ozdobnymi krzewami, które podniosą walory estetyczne i ekologiczne ulicy. Proponujemy dostawienie 6 szt. donic i obsadzenie ich ozdobnymi krzewami takimi jak tawuła brzozolistna, tawuła gęstokwiatowa, tawuła japońska czy śnieguliczka. Takie zagospodarowanie będzie służyło nie tylko mieszkańcom ale też wszystkim korzystającym z tej ulicy.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja tego projektu przyczyni się do podniesienia walorów jednej z nielicznych ulic Warszawy ze zwartą zabudową, bez naturalnej własnej zieleni. Na całym odcinku ulicy Nowowiejskiej

od ul. Waryńskiego do ul Polnej, nie ma drzew ani krzewów które są tak bardzo potrzebne do walki ze smogiem. Dostawione dodatkowo donice oddzielą ruch pieszych od ścieżki rowerowej oraz torowiska tramwajowego. Mieszkańcy, studenci wracający z uczelni oraz pacjenci korzystający z kilku przychodni mieszczących się na tym odcinku będą mogli nacieszyć oczy dodatkową zielenią. Ulica Nowowiejska jest jedną z ulic znajdujących się w granicach Osi Stanisławowskiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup i ustawienie donic = 12000 zł

Wypełnienie donic ziemią = 1500 zł

Zakup roślin, obsadzenie donic oraz pielęgnacja pielęgnacją roślin = 2580 zł

Oznakowanie projektu = 600

Łączny koszt = 16080
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
16 080,00 zł

Dokumenty

Załączniki