Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-05-18 13:43:04
Powrót do projektu

KURS PIERWSZEJ POMOCY dla uczniów publicznych szkół podstawowych na Ursynowie

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Małcużyńskiego 4, (sale SP 336), ul. Lokajskiego 3 (sale SP 340), ul. Puszczyka 6 (sale SP Nr 81), ul. Wilczy Dół 4 (SP Nr 16), ul. ZWM 10 (SP Nr 319), ul. Taneczna 54/58 (SP Nr 100) i inne, zainteresowane placówki oświatowe
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Placówki oświatowe – wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe z terenu Dzielnicy Ursynów.Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej z klas ósmych szkół podstawowych, realizowany nieodpłatnie w salach placówek oświatowych w Dzielnicy. Uświadomienie potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia - uczniowie będą mogli nauczyć się jak wezwać pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji w oczekiwaniu na przyjazd fachowej pomocy lekarskiej.
Opis projektu:
Projekt jest skierowany do młodzieży z klas ósmych wszystkich zainteresowanych, publicznych placówek oświatowych z terenu Ursynowa. Kurs ma na celu uświadomienie potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie będą mogli nauczyć się jak wezwać pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji, czy jak uruchomić defibrylator AED w oczekiwaniu na przyjazd fachowej pomocy lekarskiej. Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni z kwalifikacjami, jednorazowo dla każdej klasy w bloku obejmującym 3 godziny lekcyjne w ramach zajęć z Edukacji Dla Bezpieczeństwa i/lub godziny wychowawczej, pod okiem nauczyciela.

Kurs ma na celu m.in.:

- ukształtowanie postawy empatycznej i wrażliwości na drugiego człowieka poprzez edukację młodych ratowników,

- naukę reagowania w różnych sytuacje zagrożenia,

- nabycie nawyku wzywania pomocy i odpowiedniego zabezpieczenia osoby poszkodowanej,

- naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach,

- naukę udzielania pierwszej pomocy w sytuacji: poparzeń, skaleczeń, złamań, utraty przytomności, porażenia prądem,

- uświadomienie młodym osobom konieczności zadbania o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy innym,

- naukę kompletowania apteczki.

Każdy uczeń, który ukończy wyżej opisany kurs otrzyma odpowiedni dyplom Młodego Ratownika Medycznego.

Szczegółowe dookreślenie terminów i miejsc przeprowadzenia zajęć w ramach kursu dla każdej z klas uzgodni Wykonawca bezpośrednio z dyrekcją każdej placówki.

Wykonawca zapewni wszelkie materiały, fantomy, osprzęt i urządzenia, środki dezynfekujące i opatrunkowe itd. do zajęć, materiały promocyjne opatrzone wymaganymi znakami i logotypami (w tym plakaty w ilości min. 80 szt. – szkoły, biblioteki, ratusz Dzielnicy Ursynów i inne instytucje w dzielnicy, gotowe informacje dla szkół do Dziennika Elektronicznego kierowane do młodzieży i ich rodziców, plansze reklamowe do mediów społecznościowych i na strony www), zapisy do projektu i uzgodnienia ze szkołami z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, biuro, księgowość i ewaluację projektu, osoby prowadzące kursy z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, dyplomy dla wszystkich uczestników - uczniów oraz wszelkie inne usługi i materiały potrzebne do wykonania projektu jako profesjonalnej, całościowej usługi.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Z projektu skorzystają wszyscy uczniowie szkół publicznych z klas ósmych.
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest, aby młode osoby w nim uczestniczące wiedziały jak i chciały udzielić pomocy drugiej osobie, zanim ta fachowa pomoc nadejdzie. Kształtowanie empatii i poprawnych zachowań u młodych osób w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka, gwarantuje większe bezpieczeństwo całego społeczeństwa, co przekłada się realnie na większy odsetek uratowanych istnień ludzkich.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Usługa przeprowadzenia profesjonalnych, certyfikowanych kursów Młodego Ratownika Medycznego we wszystkich w klasach ósmych szkół podstawowych na Ursynowie:

60 klas x 3 godz. x 700 zł brutto = 126 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150
126 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki