Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2020-02-03 11:22:03
Powrót do projektu

Wygodna droga do Parku Młocińskiego - remont ul. Papirusów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Papirusów do parkingu przy polanie piknikowej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje remont nawierzchni ul. Papirusów wraz z wytyczeniem drogi dla rowerów oraz estetyczne oddzielenie chodnika od ulicy, a także ustawienie drewnianych ławek i koszy na śmieci w stylu nawiązującym do urządzeń na polanie piknikowej.
Opis projektu:
Na projekt składają się następujące elementy:

1) przełożenie i uzupełnienie trylinki w celu uzyskania równej, estetycznej i bezpiecznej nawierzchni;

2) poszerzenie szerokości jezdni po stronie przeciwnej niż chodnik, umożliwiające wytyczenie poprzez wymalowanie drogi dla rowerzystów; (w razie braku miejsca w pasie drogowym, ten element może zostać pominięty);

3) wyrównanie nawierzchni pasa zieleni, likwidacja przedeptów, osłonięcie korzeni drzew;

4) rozdzielenie pasa zieleni i chodnika od jezdni za pomocą estetycznej bariery pasującej do charakteru i estetyki miejsca;

5) umieszczenie elementów małej architektury - 6 ławek i 6 koszy na śmieci z robinii akacjowej pasujących do urządzeń zabawowych na polanie i w parku. Kosze na pierwszym odcinku od ul. Pułkowej powinny być przy co drugiej ławce, natomiast na wysokości Użytku ekologicznego - po obu stronach ławek.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Droga prowadząca do Parku Młocińskiego wymaga pilnego remontu, podjęcia działań chroniących zieleń i prac zwiększających estetykę tej przestrzeni. Obecnie nawierzchnia ul. Papirusów jest wybudowana ze zużytej trylinki, z wieloma ubytkami i nierównym poboczem. Poruszenie się po tej drodze może wiązać się z uszkodzeniem auta lub roweru, niesie też potencjalne ryzyko kolizji. Nie ma wydzielonej drogi dla rowerów wskutek czego rowerzyści, chcąc uniknąć kolizji z samochodami, masowo poruszają się po chodniku przeznaczonym dla pieszych. W bardzo złym stanie jest pas zieleni oddzielający chodnik i jezdnię na którym rosną drzewa - brak istniejącego poprzednio płotka powoduje rozjeżdżanie rowerami korzeni drzew i niszczenie próbującej rosnąć tam trawy - tworzą się przedepty. Wzdłuż chodnika ustawione są ławki i kosze słabej jakości, które często są dewastowane, dodatkowo nie nawiązują one do drewnianych sprzętów występujących na polanie i w innych częściach parku.

Miejsce jakim jest Park Młociński zasługuje na ujednolicenie estetyczne, zabezpieczenie zieleni, a korzystający - na bezpieczną możliwość dotarcia do parku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
750 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Papirusów 1.jpg
 • Papirusów 2.jpg
 • Papirusów 3.jpg
 • Papirusów 4.jpg
 • Papirusów 1.jpg
 • Papirusów 2.jpg
 • Papirusów 3.jpg
 • Papirusów 4.jpg