Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-08-03 16:30:10
Powrót do projektu

Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych na ulicy Żeromskiego.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa ulica Żeromskiego na wysokości ulic Kleczewskiej, Płatniczej i Lisowskiej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa na trzech przejściach dla pieszych na ul. Żeromskiego w Warszawie, na wysokości ulic Kleczewskiej, Płatniczej i Lisowskiej polegające na zamontowaniu we wskazanych lokalizacjach znaków D-6 "przejście dla pieszych" na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu biało-czerwonego oznakowania poziomego.
Opis projektu:
Na trzech niestrzeżonych przejściach dla pieszych na ulicy Żeromskiego przy skrzyżowaniu z ulicami Kleczewską, Płatniczą i Lisowską zainstalowane zostaną znaki D-6 "przejście dla pieszych" na tle fluorescencyjnym oraz wykonane zostanie biało-czerwone oznakowanie poziome.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ulica Żeromskiego to jedna z większych ulic Bielan od dużym natężeniu ruchu samochodowego. Na ww. ulicy na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Podczaszyńskiego zlokalizowane są trzy przejścia dla pieszych, na wysokości ulic Kleczewskiej, Płatniczej i Lisowskiej, które niestety nie są wyposażone w sygnalizację świetlną, która zapewniła by bezpieczeństwo pieszym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zmiana organizacji ruchu: 3 x 10 000 zł

Projekt stałej organizacji ruchu: 5 000 zł

Łącznie: 35 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
35 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki