Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2020-06-22 12:40:40
Powrót do projektu

Baw się z nami na Lechickiej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa ul.Lechicka 12 D
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dz.ew. nr 7 z obrębu 2-04-02 , własność m.st.Warszawa , trwały zarząd Przedszkole 78

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada uatrakcyjnienie, renowację i udostępnienie placu zabaw na terenie przedszkola 78 w Warszawie przy ulicy Lechickiej 12 d
Opis projektu:
W ramach projektu zostanie uatrakcyjnienie , zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania w celu umożliwienia udostępnienia istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie Przedszkola nr 78.

Prace budowlane , z uwagi na stan nawierzchni zdegradowanych przez korzenie drzew , będą polegać na położeniu kostki brukowej w ciągach pieszych pomiędzy urządzeniami zabawowymi , wymianie wylewanej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw pod istniejącymi urządzeniami , remont boiska do gry w piłkę wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej , wykonanie trawników dookoła wszystkich urządzeń , wykonanie oznakowania i ustawienie regulaminu korzystania z placu zabaw

Teren będzie udostępniony dla dzieci siedem dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz.17,30-20,00 oraz w soboty i niedziele w godz.10-20 (kwiecień -październik) i 10,00 do zmierzchu (listopad – marzec)Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wokół przedszkola znajduje się duża liczba budynków wielorodzinnych. W najbliższym otoczeniu brak jest publicznego placu zabaw (najbliższy znajduje się w Parku Marka Kotańskiego).

Przy sprzyjających warunkach pogodowych korzysta z niego duża liczba dzieci.

Udostępnienie terenu przedszkola wpłynęłoby korzystnie na całą społeczność lokalną , umożliwiając dzieciom jak i całym rodzinom spędzanie wolnego czasu w sposób ciekawy i bezpieczny. Dodatkowo przedszkole znajduje się przy cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem tężni solankowej , połączenie obu tych funkcji uatrakcyjniłoby istniejącą przestrzeń i dodatkowo przyczyniłoby się do większej integracji mieszkańców. Przedmiotowy plac zabaw położony jest na terenie starodrzewia tworzącego swoisty mikroklimat , zabezpieczając jednocześnie użytkowników przed zbytnim nasłonecznieniem co stanowi dodatkowy atut.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Prace budowlane , będą polegać na położeniu kostki brukowej w ciągach pieszych pomiędzy urządzeniami zabawowymi , wymianie wylewanej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw pod istniejącymi urządzeniami , remont boiska do gry w piłkę wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej , wykonanie trawników dookoła wszystkich urządzeń, wykonanie oznakowania i ustawienie regulaminu korzystania z placu zabaw.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
280 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki