Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-23 14:03:16
Powrót do projektu
Drzewa i kwiaty

Zieleń zamiast betonu

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kwartał ulic Dąbrowskiego - Niepodległości - Narbutta - Puławska. Ulice Dąbrowskiego, Bałuckiego, Wiśniowa, Kazimierzowska, Różana, Grażyny, Olesińska, Sandomierska, Falęcka, Lewicka, Kwiatowa, Króżańska, Madalińskiego, Ligocka, Melsztyńska, Św. Szczepana,
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zamianę betonowych nieużytków rozebranie fragmentów nawierzchni betonowych i nasadzenia roślinności w pasach drogowych ulic gminnych w kwartale ulic Dąbrowskiego - Niepodległości - Narbutta - Puławska na drzewa, krzewy, rabaty, łątki kwietne czy ogrody deszczowe– Puławska.
Opis projektu:
Projekt zakłada zamianę betonowych nieużytków rozebranie fragmentów nawierzchni betonowych w pasach drogowych ulic gminnych w kwartale ulic Dąbrowskiego - Niepodległości - Narbutta - Puławska na drzewa, krzewy, rabaty, łątki kwietne czy ogrody deszczowe– Puławska i zagospodarowanie tych miejsc zielenią, między innymi:

- na ul. Różanej w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych;

- na ul. Melsztyńskiej w rejonie ul. św. Szczepana.

Ponadto projekt zakłada nowe nasadzenia roślinności w pasach drogowych ulic gminnych we wskazanym kwartale ulic.

Realizacja projektu nie wiąże się z likwidacją legalnych miejsc postojowych.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na Starym Mokotowie znajduje się dużo zabetonowanch miejsc, z których nikt nie korzysta a które mogłby zostać zamienione na zieleń. Dzięki temu obniżyłaby się temperatura latem i zminiejszyłoby się zjawisko tzw. miejskich wysp ciepła, deszcz zamiast odpłynąć kanalizacją do Wisły wsiąkałby w ziemię, zwiększyłaby się bioróżnorodność, spadłoby zanieczyszczenie powietrza a także wzrosłyby walory estetyczne okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Dokumentacja projektowa : 30.000 zł

Rozbiórka nawierzchni i ustawienie obrzeży: 80.000 zł

Nasadzenia zieleni: 185.000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
295 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Melsztyńska.jpg
  • różana.jpg