Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2020-04-21 14:24:43
Powrót do projektu

Strefa relaksu na terenie Glinianek Włościańskich

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
działka 5/3, obręb 702037-02-03, Glinianki Włościańskie, ul. Tołwińskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: 2 hamaki, 1 ławka wraz z koszem i 3 leżaki powinny zajdować się w strefie gliniaki większej, pozostałe zaś w strefie glinianki mniejszej (bliżej ulicy Broniewskiego)
Montowane obiekty małej architektury, powinny znajdować się zarówno w okolicy stawu większego, jak i mniejszego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada budowę strefy relaksu składającej się z 2 3 ławek parkowych z oparciami , 5 leżaków miejskich, 4 i podłokietnikami, 3 hamaków miejskich , 2 stojaków rowerowych oraz 2 koszy na śmiecina konstrukcji z drewna, 1 kosza na odpady.
Opis projektu:
Glinianki Włościańskie, potocznie zwane "Górkami", stanowią część dawnego Fortu Buraków. Są one dobrze znane przede wszystkim mieszkańcom Sadów Żoliborskich. NaProjekt zakłada budowę na terenie "Górek" przewidziano budowę strefy relaksu dla mieszkańców, składającej się z 3 ławek parkowych z oparciami i podłokietnikami, 3 hamaków miejskich na konstrukcji z drewna, 1 kosza na odpady. Będzie ona dostępna dla wszystkich całą dobę, przez cały rok. W jej skład ma wchodzić 5 leżaków miejskich, 4 hamaki miejskie, 2 ławki parkowe wraz z oparciami i koszami na śmieci (w pobliżu) oraz 2 stojaki rowerowe. Montowane urządzenia znajdować powinny Montowane obiekty małej architektury, powinny znajdować się zarówno w okolicy stawu większego, jak i mniejszego. Najlepiej gdyby wykonane były z naturalnych materiałów takich jak: drewno, stal i miały lekką konstrukcję, która nie zdominuje krajobrazu.Koszt projektu zakłada budowę, całoroczne utrzymanie infrastruktury oraz wywóz śmieci.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na calu nadanie nowego, piknikowego charakteru tej przestrzeni oraz zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Nie bez znaczenia jest też aspekt integrujący lokalną społeczność. Warto podkreślić, że już dziś wielu mieszkańców tam odpoczywa, przynosząc własne leżaki czy maty piknikowe.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- zakup, transport i montaż 3 szt. ławek parkowych z oparciami i podłokietnikami (3 x 3 500 zł szt. = 10 500 zł brutto),

- zakup, transport i montaż 3 szt. hamaków miejskich na konstrukcji z drewna (3 x 10 000 zł szt. = 30 000 zł brutto),

- zakup, transport i montaż 1 szt. kosza na odpady (1 x 2 700 zł szt. = 2 700 zł brutto),

- dokumentacja projektowa z podpisem osoby do tego upoważnionej (3 000 zł brutto).
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000
46 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki