Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-16 11:31:26
Powrót do projektu

Grochów Północny i Gocławek pięknieją - nowe drzewa, ułatwienia dla pasażerów tramwajów, ułatwienia rowerowe

status:


Projekt polega na posadzeniu drzew na Grochowskiej i Chłopickiego, dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii) oraz utworzeniu obustronnych dojść do przystanków tramwajowych wzdłuż Grochowskiej poprzez wyznaczenie pasów na ich początku.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii, Grochowska, Chłopickiego (między Szaserów a PKP Olszynka Grochowska)

Istotne informacje o lokalizacji

Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii, Grochowska, Chłopickiego (między Szaserów a PKP Olszynka Grochowska)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ogólnodostępne pasa drogowego.


Pełny opis projektu

Projekt polega na:

- posadzeniu drzew na Grochowskiej (po obu stronach Małej Grochowskiej, w tym przy torowisku) pomiędzy Garwolińską a Kwatery Głównej oraz na Chłopickiego po zachodniej stronie pomiędzy Szaserów a PKP Olszynka Grochowska), drzewa mogą być sadzone w większej odległości między sobą (na przykład co 20 metrów, aby była przestrzeń na koronę drzewa, a także na miejsce parkingowe o ile będzie taka potrzeba)

- dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii)

- utworzeniu obustronne dojścia do przystanków tramwajowych wzdłuż Grochowskiej poprzez wyznaczenie pasów na ich początku (Czapelska, Wspólna Droga, Pl. Szembeka, Żółkiewskiego, Kwatery Głównej).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt poprawi jakość powietrza w tym rejonie dzielnicy, ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych oraz ułatwi podróżowanie rowerem po osiedlu (szczególnie ważna jest Kordeckiego, którą można ominąć Grochowską).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. drzewa 1600 x 50 szt. = 80 000 Grochowska i Chłopickiego drzewa stanowiące pokarm dla ptaków lub miododajne o większych rozmiarach pnia i korony

2. kontraruch około 5000 zł na 1 ulicę = 20 000 zł (4 ulice)

3. 5 przystanków - dojścia obustronne (malowanie pasów, oznakowanie, zejście z platformy) 55 000 złŁącznie 155 000


Całkowity koszt projektu: 155 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

podlewanie i pelęgnacja drzew rocznie 4000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki