Użytkownik usunięty - zmiany z 2016-04-21 10:47:38
Powrót do projektu

Grochów Północny i Gocławek pięknieją - nowe drzewa, ułatwienia dla pasażerów tramwajów, ułatwienia rowerowe

status:


Projekt polega na posadzeniu drzew na Grochowskiej i Chłopickiego, dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii) oraz utworzeniu obustronnych dojść do przystanków tramwajowych wzdłuż Grochowskiej poprzez wyznaczenie pasów na ich początku.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii, Grochowska, Chłopickiego (między Szaserów a PKP Olszynka Grochowska)

Istotne informacje o lokalizacji

Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii, Grochowska, Chłopickiego (między Szaserów a PKP Olszynka Grochowska)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ogólnodostępne pasa drogowego.


Pełny opis projektu

Projekt polega na:

- posadzeniu drzew na Grochowskiej (po obu stronach Małej Grochowskiej, w tym przy torowisku) pomiędzy Garwolińską a Kwatery Głównej oraz na Chłopickiego po zachodniej stronie pomiędzy Szaserów a PKP Olszynka Grochowska), drzewa mogą być sadzone w większej odległości między sobą (na przykład co 20 metrów, aby była przestrzeń na koronę drzewa, a także na miejsce parkingowe o ile będzie taka potrzeba) - dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii)

- utworzeniu obustronne dojścia do przystanków tramwajowych wzdłuż Grochowskiej poprzez wyznaczenie pasów na ich początku (Czapelska, Wspólna Droga, Pl. Szembeka, Żółkiewskiego, Kwatery Głównej. Gocławek).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt poprawi jakość powietrza w tym rejonie dzielnicy, ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych oraz ułatwi podróżowanie rowerem po osiedlu (szczególnie ważna jest Kordeckiego, którą można ominąć Grochowską).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. drzewa 1600 x 50 szt. = 80 000 Grochowska i Chłopickiego drzewa stanowiące pokarm dla ptaków lub miododajne o większych rozmiarach pnia i korony 2. kontraruch kontraruch wraz z projektami około 5000 zł na 1 ulicę = 20 000 zł (4 ulice)

3. 5 6 przystanków - dojścia obustronne (malowanie pasów, oznakowanie, zejście z platformy, projekt) 55 120 000 złŁącznie 155 140 000


Całkowity koszt projektu: 155 140 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Załączniki

  • grochowska przy stoczkowskiej.jpg