Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-06-22 12:56:09
Powrót do projektu

## DRZEWA I ZIELEŃ NA WOLI ##

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Okopowa - ul. Powązkowska - ul. J. Ostroroga
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nasadzenia drzew i krzewów oraz rekultywacja trawnikówzabiegi pielęgnacyjne przy drzewach starszych.
Opis projektu:
Pasy drogowe ulic Okopowej i Ostroroga:

1. Nasadzenie wzdłuż ul. Okopowej dużych drzew - na poboczach - w pasie rozgraniczającym jezdnie wzdłuż torów linii tramwajowej Ok 60 szt drzew 2. Rekultywacja zdegradowanych trawników wzdłuż ul. Powązkowskiej, korowanie wokół drzew i zabezpieczenie terenów zieleni miejskiej przed wjazdem samochódów poprzez metalowe wygrodzenia lub nasadzenie krzewów. 3. Dosadzenie kolejnych drzew i krzewów ozdobnych na zielonym poboczu ul. Ostroroga. Nacisk na drzewa iglaste z racji sąsiedztwa Lasku na Kole. Ok 40 drzew Dostawa i posadzenie 28 szt. drzew o obw. 18-20 cm

2. Zakup i dostawa treegatorów (worków do podlewania drzew)

3. Dostawa i posadzenie krzewów na powierzchni 30 arów – (4 szt./m2)

Pas drogowy ul. Powązkowskiej:

1. Pobranie prób glebowych w obrębie stref korzeniowych drzew

2. Dobór właściwego nawożenia oraz wykonanie nawożenia

3. Wykonanie szczepionek mikoryzowych

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Drzewa i krzewy tworzą mikroklimat wokół ulic. Ograniczają pylenie przenoszone z dróg. Znacząco poprawiają estetykę Miasta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Pasy drogowe ulic Okopowej i Ostroroga:

1. Dostawa i posadzenie 28 szt. drzew o obw. 18-20 cm – 1600 zł/szt.*28 szt. = 44 800 zł

2. Zakup i dostawa treegatorów (worków do podlewania drzew) – 28 szt.*150 zł = 4 200 zł

3. Dostawa i posadzenie krzewów na powierzchni 30 arów – (4 szt./m2) – 3000 m2*150 zł = 450 000 zł

Pas drogowy ul. Powązkowskiej:

1. Pobranie prób glebowych w obrębie stref korzeniowych drzew - Pobranie próbki – warstwa orna + podglebie (2 próbki) 37,49 zł Makroelementy (pH, P2O5, K2O, Mg) - 13,12 zł, Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) - 34,99 zł, Mikroelementy (B, Cu, Fe, Mn, Zn) - 52,48 zł, Skład granulometryczny – 46,86 zł – 185 zł/szt. * 50 drzew – 9 250 zł

2. Dobór właściwego nawożenia oraz wykonanie nawożenia – 250 zł*50 szt. = 12 500 zł

3. Wykonanie szczepionek mikoryzowych – 850 zł/szt. * 50 szt. drzew – 42 500 złSuma kosztów – 563 250 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 500 000
563 250,00 zł

Dokumenty

Załączniki