Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 07:26:21
Powrót do projektu

Teatr na leżakach w Parku Kaskada

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Kaskada w dzielnicy Żoliborz, ul. Kolektorska, działka 25, obręb 70414
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada realizację siedmiu spektakli teatralnych, na terenie Parku Kaskada, odbywających się w odstępach dwutygodniowych w okresie od czerwca do końca sierpnia 2021.
Opis projektu:
Mieszkańcy Żoliborza i innych dzielnic Warszawy, będą mogli skorzystać z oferty siedmiu bezpłatnych spektakli. Będą one realizowane w soboty lub niedziele, od początku czerwca do końca sierpnia, w odstępach dwutygodniowych. Częstotliwość wydarzenia nie jest przypadkowa i wynika z chęci zminimalizowania wpływu projektu na parkowy ekosystem. Przedstawienia odbywać się będą na tymczasowej scenie, montowanej na potrzeby każdego z nich i demontowanej po jego zakończeniu. Firma realizująca projekt, zobowiązana będzie ponadto do dostarczenia do 80 leżaków dla widzów.



Kosz projektu zakłada: wynagrodzenie dla aktorów, leżaki dla widzów, koszty montażu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, ewentualne koszty praw autorskich oraz finansowanie promocji w postaci plakatów.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzielnica Żoliborz jest jedyną, która nie posiada domu kultury, w którym podobne inicjatywy mogłyby się odbywać regularnie. Celem projektu jest zatem urozmaicenie oferty kulturalnej dostępnej dla wszystkich, integracja mieszkańców oraz promocja walorów, nico nieco zapomnianego Parku Kaskada. Teatr na leżakach jest sprawdzoną alternatywą dla kina plenerowego i daje możliwość interakcji widza z aktorami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki