Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-06-16 14:18:02
Powrót do projektu

Dbamy o ursynowskie drzewa - podlewanie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny zieleni będące w dyspozycji Dzielnicy Ursynów, na których były posadzone drzewa w latach 2018-2020.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Dzielnica Ursynów będzie posiadać w 2021 roku ok. 1000 worków (treegatorów) do podlewania drzew metodą kropelkową. W ramach projektu zostanie zamówiona kompleksowa usługa bieżącego i regularnego uzupełniania worków w wodę celem utrzymania nowo posadzonych drzew w należytej kondycji. Podlewanie będzie odbywać się w okresie od kwietnia do września 2021 roku.
Opis projektu:
Dzielnica Ursynów będzie posiadać w 2021 roku ok. 1000 worków (treegatorów) do podlewania drzew metodą kropelkową. W ramach projektu zostanie zamówiona kompleksowa usługa bieżącego i regularnego uzupełniania worków w wodę celem utrzymania nowo posadzonych drzew w należytej kondycji. Podlewanie będzie odbywać się w okresie od kwietnia do września 2021 roku. TreegatoryWorki zostaną rozmieszczone przy drzewach, które zostały posadzone na terenach administrowanych przez Dzielnicę Ursynów w latach 2018, 2019 i 2020. W sytuacji, gdyby drzew w tym okresie było posadzonych więcej, pierwszeństwo będą miały drzewa posadzone później.Drzewa będą podlewane 4 razy w tygodniu w miesiącach: kwiecień, maj i wrzesień oraz 7 razy w tygodniu w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień. Jedno podlewanie będzie polegało na całkowitym uzupełnieniu wody w treegatorzeworku.W ramach kompleksowej usługi zostanie zapewniony: transport wody od źródła do drzew oraz uzupełnianie treegatorówworków. Jeśli będzie to możliwe, do podlewania należy zastosować wodę deszczową retencjonowaną w odpowiednich zbiornikach. W przeciwnym wypadku wodę należy zakupić.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W związku z zachodzącymi zmianami klimatu, okres od wiosny do jesieni jest coraz bardziej bezdeszczowy przy jednoczesnym wzroście średnich temperatur i nasłonecznienia. Powoduje to, że młode rośliny – bez zapewnienia im podlewania – nie mają szans na przeżycie. Ponieważ drzewa są niezwykle istotne w mieście (produkują tlen, oczyszczają powietrze, obniżają temperaturę miejskiej wyspy ciepła), należy w pierwszej kolejności zadbać o nawadnianie nowo posadzonych drzewa, aby miały szansę przetrwać w coraz trudniejszych warunkach. Przetrwanie drzewa leży w interesie wszystkich mieszkańców miasta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
214 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki