Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-23 19:19:33
Powrót do projektu

ZIELONO MI! Wybieramy zieleń dla Mokotowa.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Bruna oraz ulica Domaniewska.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Posadzimy nowe drzewa i krzewy, a także postawimy płotki lub żywopłoty zabezpieczające zieleń. Stworzymy jedno nowe przejście dla pieszych na ul. Domaniewskiej.
Opis projektu:
Projekt zakłada finansowanie oraz posadzenie nowych drzew, rekultywację i wygrodzenie trawników oraz nasadzenie krzewów lub żywopłotów. W ciągu ostatniego roku na Mokotowie zostało ściętych część drzew i jednocześnie zostało posadzonych za mało nowych drzew. W związku z tym walczymy o dodatkowe nasadzenia i odpowiednie zabezpieczenie wraz z kilkuletnią pielęgnacją.Planuje się posadzenie nowych drzew o obwodach pnia 14-16cm wraz z 3-letnią pielęgnacją w ilości do 15 szt zgodnie z oznaczeniami na mapach:

- 6 drzew od Bruna 4 do Bruna 10,

- 2 drzewa pod Bruna 9,

- 2 drzewa pod 11,

- 1 drzewo Bruna 24,

- 3-4 drzewa na ul. Domaniewskiej 32 w miejscu trawnika.Planuje się wykonać nasadzenia krzewów lub żywopłotów w następujących lokalizacjach:

- jako wypełnienie przestrzeni między istniejącymi drzewami pod Bruna 6 (ok. 20mb. żywopłotu),

- obok przejścia dla pieszych, na powierzchni przeznaczonej na zieleń miejską pod Bruna 18 (2 krzewy),

- na powierzchni przeznaczonej na zieleń miejską między Bruna 22, a Bruna 24 (2 krzewy),

- na powierzchni przeznaczonej na zieleń miejską pod Bruna 32 (2 krzewy),

- na trawniku na Domaniewskiej 32 (ok. 20mb. żywopłotu)Planuje się wygrodzenie powierzchni trawników przy pomocy niskich płotków w następujących lokalizacjach (preferowane będą jednak żywopłoty jednorzędowe):

- od Bruna 4 do Bruna 10 (100mb.),

- pod Domaniewską 20 (od strony jezdni, ok. 20mb.),

- pod Domaniewską 32 (od strony jezdni 20mb. oraz w pobliżu przejścia dla pieszych 35mb.) Planuje się utworzenie nowego przejścia dla pieszych na wysokości ul. Domaniewskiej 30, kierunek północ-południe, przy skrzyżowaniu z ul. Stefana Bryły. Odległość między proponowanym przejściem dla pieszych, a istniejącymi przejściami dla pieszych (na wysokości ul. Domaniewskiej 32 oraz ul. Domaniewskiej 28) wynosi minimum 100m, co jest zgodne z lit. e pkt. 5.2.6.2 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)Grafiki z proponowanymi miejscami zmian znajdują się w załącznikach do projektu.Szacunkowy koszt projektu:

- nasadzenie do 15 szt. drzew o śr. 14-16 cm: 18000zł.

- wygrodzenia trawników na długości ok. 175 mb: 17500zł.

- założenie ok. 40 mb żywopłotu jednorzędowego z roczną pielęgnacją: 9200zł.

- nasadzenie 6 krzewów: 600 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zieleni: 10000zł. - budowa przejścia dla pieszych: ok. 5000 zł. wraz z projektem organizacji ruchu ok. 15000 zł.

– łącznie: 75 55 300 zł.Mieszkańcy będą mogli korzystać z projektu nieodpłatnie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.Załączone mapki zostały wykorzystane na zasadach ponownego wykorzystania informacji publicznej. Zrzut ekranu został pobrany ze strony http://ukosne.um.warszawa.pl/

Informacja została wytworzona przez Biuro Geodezji i Katastru w 2018 roku. Informacja została pozyskana oraz zmodyfikowana w styczniu 2020 roku. Twórcą modyfikacji jest Tomasz Kwiatkowski. Informuję, że informacja publiczna została przetworzona oraz zmodyfikowana poprzez dodanie nowych zapisów oraz oznaczeń. Biuro Geodezji i Katastru zostało poinformowane o fakcie przetworzenia informacji publicznej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki posadzeniu nowych drzew zmniejszy się poziom smogu na Mokotowie. Posadzenie drzew przyczyni się także do zmniejszenia temperatur na ulicy dzięki cieniowi. Stworzenie przejścia dla pieszych poprawi bezpieczeństwo pieszych, którzy przebiegają przez jezdnię pod Domaniewską 30.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt projektu:

- nasadzenie do 15 szt. drzew o śr. 14-16 cm: 18000zł.

- wygrodzenia trawników na długości ok. 175 mb: 17500zł.

- założenie ok. 40 mb żywopłotu jednorzędowego z roczną pielęgnacją: 9200zł.

- nasadzenie 6 krzewów: 600 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zieleni: 10000zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 75
55 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • domaniewska.png
 • mapa_bruna.png