Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-07-22 10:30:47
Powrót do projektu

Bezpieczne skrzyżowanie (ul. Sternicza – ul. Brygadzistów), Jelonki Południowe

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowanie ulic Sterniczej i Brygadzistów, Gabriela i Strzelców oraz ulic Gabriela i Sterniczej, a także ulica Szczotkarska na Jelonkach Południowych
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki drogowe:

obręb 61212 działki 197/6, 196/2

obręb 61208 działki 15/2,

obręb 61214 działki 2/5, 2/4, 113/7 (ul. Szczotkarska)

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu sprawienie, aby skrzyżowania w rejonie ul. Sterniczej i Brygadzistów, Gabriela i Strzelców oraz Gabriela i Sterniczej na Jelonkach Południowych stały się miejscem bezpiecznym dla poruszających się tędy pieszych, głównie dzieci w drodze do i ze szkoły szkół (SP 301 i SP 306) czy rodziców odprowadzających dzieci do pobliskich przedszkoli.

Projekt zakłada:

A) wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na ul. Szczotkarskiej w kierunku: od ul. Brygadzistów do ul. Powstańców Śląskichdodanie brakującego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Sternicza -Brygadzistów (zachodnia strona)

B) poprawę bezpieczeństwa poprzez korektę istniejących przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania (Sternicza -Brygadzistów)

C) wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na ul. Szczotkarskiej w kierunku: od ul. Brygadzistów do ul. Powstańców Śląskich

D) odświeżenie istniejącego oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowań równoległych równorzędnych 1) Sternicza - Gabriela - Owczarska 2) Gabriela- Strzelców D) dodanie brakującego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Sternicza -Brygadzistów (zachodnia strona)
Opis projektu:
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa ruchu (szczególnie pieszego) na skrzyżowaniu ulic Sterniczej i Brygadzistów, Gabriela i Strzelców oraz Gabriela i Sterniczej na Jelonkach Południowych. Jest to skrzyżowanie ulic przelotowych, szczególnie Sternicza pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a docelowo Lazurową. Skrzyżowanie jest równorzędne, jednak przemieszczający się tędy kierowcy bardzo często nie respektują w tym miejscu ograniczenia prędkości oraz zasad ogólnych ruchu drogowego, co się wiąże ze zdarzającymi się tu wypadkami oraz realnym zagrożeniem dla dzieci idących samodzielnie do szkoły bądź jakichkolwiek innych pieszych. Dodatkowo w obrębie skrzyżowania brakuje jednego przejścia dla pieszych, co oznacza, że przejście po pasach jest możliwe jedynie "po kwadracie". Co więcej chodnik jest tylko po jednej stronie Brygadzistów, co oznacza, że trzeba przejść przez ten ruchliwy punkt nie na raz, a na 3 razy, aby dotrzeć np. do SP 301.

Czteropunktowa propozycja rozwiązania toA) wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na ul. Szczotkarskiej w kierunku: od ul. Brygadzistów do ul. Powstańców Śląskichdodanie brakującego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Sternicza -Brygadzistów (zachodnia strona)

B) poprawę bezpieczeństwa poprzez korektę istniejących przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania (Sternicza -Brygadzistów)

C) wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na ul. Szczotkarskiej w kierunku: od ul. Brygadzistów do ul. Powstańców Śląskich

D) odświeżenie istniejącego oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowań równoległych równorzędnych 1) Sternicza - Gabriela - Owczarska 2) Gabriela- Strzelców D) dodanie brakującego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Sternicza -Brygadzistów (zachodnia strona)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realne zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zgodnie z ostatnimi kampaniami społecznymi dotyczącymi skrzyżowań równorzędnych oraz uporządkowanie istniejącej sytuacji z organizacją ruchu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
50000,00 zł kwota brutto szczegółowy kosztorys w załączniku
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki