Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-08-11 11:21:50
Powrót do projektu

„Aktywna godzina – ruch dla każdego” – zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych, w tym seniorów

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki, tereny zielone oraz siłownie plenerowe na terenie dzielnicy Bemowo - Park Górczewska, oś. Przyjaźń (ul. Konarskiego)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Miasto Warszawa stwarza warunki dla propagowania wśród mieszkańców aktywności fizycznej. Jak zmobilizować się do wysiłku fizycznego? Projekt zakłada organizację interesujących, ogólnorozwojowych zajęć sportowych na świeżym powietrzu z elementami treningu siłowego oraz zdrowotnego, prowadzonych przez profesjonalistów, dedykowanych wszystkim grupom wiekowym

w ich najbliższym otoczeniu.
Opis projektu:
Zajęcia w ramach „Aktywnej godziny” przeznaczone są nieodpłatnie dla mieszkańców Warszawy. Przeznaczone są dla osób w wieku od 13 lat. Dzieci od 13 roku życia posiadają już ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą częściowo decydować o sobie, co daje większa pewność, iż uczestnictwo w zajęciach jest pomysłem dziecka, a nie "bardzo ambitnego" rodzica. Maksymalna liczba osób w grupie wynosi do 25. Oferta jest kierowana do każdego, niezależnie od ogólnej sprawności fizycznej. Poziom trudności zadań zostanie indywidualnie dostosowany do możliwości każdego uczestnika. Zajęcia są prowadzone przez dwóch instruktorów. Jeden posiadający certyfikat ukończenia kursu bądź szkolenia instruktora cross training i programowania treningu siłowego, drugi certyfikat ukończenia kursu bądź szkolenia instruktora boksu oraz samoobrony. Ponadto powinni posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zajęcia mają charakter treningu obwodowego

z wykorzystaniem urządzeń znajdujących się na siłowniach plenerowych oraz dodatkowo gum oporowych, minibandów, pasów strap training. Ponadto uczą prawidłowych wzorców ruchowych zapobiegających pogłębianiu wad postawy, kontuzjom oraz pomagają zachować sprawność.

W tygodniu przewiduje się organizację dwóch jednogodzinnych zajęć w soboty, niedziele lub inne dni tygodnia. Zajęcia będą odbywały się od kwietnia 2021r. do listopada 2021r.

Pierwsza rekrutacja, poprzedzona kampanią informacyjną (plakaty, ulotki) prowadzoną w urzędzie dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, parkach, będzie prowadzona od 1 do 31 marca 2021r. przez Organizatora drogą mailową, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona drogą mailową bądź bezpośrednio u instruktorów podczas zajęć.

Pełnoletnie osoby powinny zadeklarować brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zajęciach, a dzieci i młodzież niepełnoletnie przedstawić zgodę rodziców na pierwszych zajęciach.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego do prowadzenia zajęć sprzętu sportowego tzn. gum oporowych, gum miniband oraz pasów strap training.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zajęcia „Aktywna godzina – ruch dla każdego” to wyjątkowo atrakcyjna oferta dla mieszkańców Warszawy. Wpisuje się w potrzeby i oczekiwania zarówno młodych ludzi, jak i seniorów dbających

o zdrowie, komfort i higienę życia.

Motywuje do systematycznego korzystania z infrastruktury miejskiej, w szczególności licznych siłowni plenerowych. Zajęcia, dzięki indywidualizacji i wykwalifikowanej kadrze zapewniają każdemu bezpieczny trening oraz motywację do dalszej aktywności i rozwoju fizycznego.

Uczestnicy zajęć, pod okiem instruktorów, otrzymają wskazówki, w jakim kierunku rozwijać swoją sprawność fizyczną i poszczególne cechy motoryczne. Ich atutem będzie kompleksowe podejście do zdrowia uczestników poprzez wyposażenie ich w wiedzę dotyczącą treningów oraz zdrowego odżywiania. Udział w zajęciach nauczy sposobów utrzymania sprawności fizycznej w każdym wieku.

Zajęcia zapewnią zdrowe, aktywne spędzanie wolnego czasu pośród warszawskich terenów zielonych pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
instruktorzy 56h x 600zł = 33600,00

gumy miniband 25 x 60zł = 1500,00

gumy oporowe 25 x 80zł = 2000,00

pasy strap training 25 x 80zł = 2000,00

razem: 39100,00zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
39 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki