Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2020-04-20 10:26:35
Powrót do projektu

Park retencyjny- oczyszczający powietrze z altaną do wypoczynku

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Tynkarska, przy wiadukcie kolejowym, pod linią wysokiego napięcia, w pobliżu zaplanowanego wielofunkcyjnego boiska oraz placu zabaw i tresury psów, z toaletą dla psów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działki: 146517_8.0830.2/2, 146517_8.0830.3/2 i 146517_8.0830.4/2 obręb 0830

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada założenie ogrodu, kumulującego wodę opadową. Retencja wody opadowej to przygotowanie miasta na przyjęcie dużych ilości wody opadowej, jak również zapewnienie jej krążenia i oczyszczenia, poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu oraz zastosowanie gatunków roślin, które umożliwiają jej krążenie w powietrzu, pomagając mieszkańcom w zachodzących zmianach klimatu.
Opis projektu:
Podstawowym zadaniem ogrodu retencyjnego jest zbieranie i wykorzystywanie wody opadowej z pobliskich terenów utwardzonych.

Ogród deszczowy przypomina zwyczajne założenie parkowe, przy czym jego zadaniem jest oczyszczenie wody oraz ponowne wprowadzenie jej w obieg wskutek ewapotranspiracji (parowania pary wodnej z nadziemnych części roślin) zastosowanych roślin. W naturalny sposób dochodzi do poprawy jakości powietrza.

Ogród deszczowy:

- poprawia komfort życia i zdrowia ludzi,

- wpływa na zwiększenie bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu,

- zmniejsza ilość spływających wód deszczowych - zatrzymuje wodę deszczową zamiast odprowadzać ją do kanalizacji deszczowej

- poprawia jakość odprowadzanych wód opadowych

Popierając utworzenie ogrodu deszczowego, kreujemy zieloną infrastrukturę miasta i budujemy system małej retencji.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zagęszczająca się wysoka zabudowa miejska i wzrost gęstości zaludnienia przy coraz mniejszej proporcji powierzchni terenów zielonych wpływa niekorzystnie na warunki bytowe mieszkańców naszej dzielnicy i miasta. Ilość parków pozostaje niezmienna, a wszystkie możliwe "wolne" działki są stopniowo zabetonowywane.

Zakładając ogrody retencyjne możemy zatrzymać część wody deszczowej, poprawić jej jakość, zapewniamy jej obieg i poprawę jakości powietrza. Zatrzymując wodę deszczową, możemy wpłynąć na poprawę obniżającego się poziomu wód gruntowych a tym samym zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę sieciową do utrzymania zieleni miejskiej przy życiu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • poprawa jakości powietrza
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • okoliczne drobne zwierzęta

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- projekt 12 300,00 zł,

- wykonanie 270 200,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
282 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Ogród retencyjny z altaną- miejsce na oddech.pdf