Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-06-08 09:56:16
Powrót do projektu

Szkoła w kuchni – kulinarne lekcje historii, matematyki i geografii.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
projekt przeznaczony dla szkół podstawowych z Bemowa znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zajęcia dla ok 450 dzieci z klas od 4 do 8 szkół podstawowych łączące treści z podstawy programowej z historii, matematyki i geografii z warsztatami gotowania. Praktyczne oblicze szkolnej wiedzy przekazanej w ciekawy, angażujący sposób. Rozwój kreatywnego, krytycznego myślenia, kompetencji zespołowych i kulinarnych.
Opis projektu:
15 pojedynczych zajęć dla klas 4 – 8 szkół podstawowych (do 30 uczniów tj. ok. 450 osób) łączących treści z podstawy programowej z historii, matematyki i geografii z warsztatami gotowania. Zajęcia pozwolą na pokazanie szkolnych tematów w nowej, praktycznej odsłonie – z jakich warzyw i owoców możemy korzystać dzięki wielkim wyprawom żeglarskim renesansu? Po co powstały miary i wagi i jakie znaczenie miało ujednolicenie systemu miar i wag? Nowo pozyskaną wiedzę uczniowie utrwalą przygotowując powiązane tematycznie potrawy. W trakcie 1,5-godzinnych zajęć uczniowie będą zapoznawać się z wybranymi zagadnieniami z geografii, historii i matematyki (np. miary i wagi, wojny greckie, życie w starożytnym Rzymie, kuchnia pierwszych Piastów, odkrycia geograficzne) oraz znaczenia w diecie i kulturze soli i cukru. Część merytoryczna warsztatów, prowadzona w lekki, konwersacyjny sposób pozwala uczniom na wykazanie się dociekliwością, zdolnością kreatywnego myślenia i syntetyzowania informacji, a także angażuje ich w lekcję i uczy uważnościuwagi, skupienia, słuchania i wypowiadania się na forum. Część praktyczna – kulinarna – uczy podstawowych umiejętności kulinarnych, a także pozwala na budowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działanie, uczy pracy w grupie i wspiera samodzielność.

Udział w projekcie mogą wziąć całe klasy szkół podstawowych (do 30 uczniów). Warsztaty odbywać się będą w miejscu przystosowanym do zajęć kulinarnych. Zapisy na darmowe zajęcia odbywać się będą u organizatora do wyczerpania limitu wolnych miejsc w danym miesiącu. Informacja o możliwości zapisów pojawi się na stronie organizatora oraz zostanie przesłana do szkół podstawowych.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych przyzwyczajeni są do dynamicznych zmian rzeczywistości i przełączania się między różnymi sferami aktywności. Edukacja może wykorzystać te preferencje, ucząc wymaganych treści w innych warunkach niż szkolna sala, a jednocześnie pokazując związki między nimi a codziennym życiem. Istotną częścią tego życia jest zdrowe żywienie, dostosowane do wymagań dietetycznych i warunków klimatycznych. Dzisiejsi uczniowie spędzą życie w zglobalizowanym świecie w czasach kryzysu klimatycznego. Wymaga to świadomości pochodzenia produktów, sposobów ich produkcji, a także rozumienia powiązań kulturowych i handlowych.

Zajęcia pokazujące kontekst codziennego życia, zarówno historyczny, jak i kulturowy czy środowiskowy, pogłębiają wiedzę uczniów o świecie i zdolności do świadomego w nim funkcjonowania. Jednocześnie stosowane metody pracy z grupą powodują większe zaangażowanie uczniów w omawiany temat, a własnoręczne przygotowywanie posiłków rozwija ich kompetencje motoryczne, sensoryczne i żywieniowe.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys przygotowania i przeprowadzenia powyższych lekcji zawiera:

- opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci z podziałem na klasy: 4-6 i 7-8;

- przeprowadzenie rekrutacji na powyższe zajęcia, stworzenie i aktualizacja harmonogramu zajęć,

- przeprowadzenie zajęć (wynagrodzenie prowadzących, materiały warsztatowe, produkty),

- przygotowanie i obsługa (sprzątanie) sali, na której będą się odbywały zajęcia,

- koszty oznakowania projektu, dyplomy dla uczestników przygotowane przez organizatora zajęć.Planuje się, że w każdej szkole podstawowej (która zgłosi chęć udziału w takich zajęciach) odbędzie się po jednym warsztacie. Na Bemowie jest 12 szkół podstawowych. Zajęcia, które pozostaną będą zorganizowane w szkołach, które wyrażą chęć uczestnictwa w warsztatach.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
22 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki