Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 11:49:21
Powrót do projektu

Plaża Syreny

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Praska przestrzeń nad Wisłą wokół mostu Świętokrzyskiego oraz wszystkie pozostałe wyznaczone plaże miejskie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Praska przestrzeń nad Wisłą wokół mostu Świętokrzyskiego oraz wszystkie pozostałe wyznaczone plaże miejskie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada urządzenie plaży miejskiej oraz terenów mniej i bardziej czynnej rekreacji pod i wokół mostu Świętokrzyskiego na praskim brzegu Wisły. Chcę uprzątnięcia zalegającego w tym miejscu gruzu, wysypania piachu, urządzenia miejsc rekreacji i ustawienia boisk do gier zespołowych.
Opis projektu:
Projekt zakłada urządzenie plaży miejskiej oraz terenów mniej i bardziej czynnej rekreacji pod i wokół mostu Świętokrzyskiego na praskim brzegu Wisły. Cała przestrzeń powinna zostać zintegrowana ze ścieżką wzdłuż Wisły oraz ścianką wspinaczkową i terenami zielonymi między nabrzeżem a Wybrzeżem Szczecińskim.Pierwszym etapem będzie uprzątnięcie zalegającego w tym miejscu gruzu i innych niebezpiecznych pozostałości po urządzanym w tym miejscu zapleczu kolejnych budów.Następnie na części terenu zostanie wysypana gruba warstwa piachu rzecznego. To będzie zasadnicza część plaży. Nie przewiduję budowy kosztownych pomostów czy kładek. Mała architektura, zwłaszcza ławki powinny zachować charakter naturalny. Pnie drzew ustawione wzdłuż ścieżki nad Wisłą są jak najbardziej odpowiednie.Na części plaży oraz na terenach utwardzonych można ustawić boiska do gier zespołowych m.in. siatkówki, piłki nożnej, badmintona. Na płytach zlokalizowanych na północ od mostu na wysokości ścianki wspinaczkowej można ustawić kort do padla.Pod samym mostem proponuję urządzić miejsce dla kina plenerowego. Seanse będą się mogły odbywać także przy gorszej pogodzie. Pod samym mostem można przewidzieć dodatkowe oświetlenie, które jednak nie może być nadmiernie uciążliwe dla zwierząt zamieszkujących te tereny.Na terenie między częścią rekreacyjną a zielenią warto przewidzieć łąki kwietne.Mural Greenpeace powinien zostać odnowimy i pomalowany farbą antygraffitiW ramach projektu na wszystkich wyznaczonych plażach miejskich zostaną ustawione tablice informacyjne z ofertą i zaproszeniem do korzystania z Plaży Syreny.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Przestrzeń pod mostem Świętokrzyskim jest obecnie bardzo zaniedbana. Przeznaczenie tego terenu jako zaplecze kolejnych budów sprawiło, że teren uległ degradacji. Ta część nabrzeża utraciła większość swoich walorów przyrodniczych. Teren jest nierówny. Na znacznej części zalegają odłamki gruzu. Urządzenie plaży miejskiej pozwoli przywrócić to miejsce mieszkańcom. Plaze Plaże miejskie cieszą się w ostatnich latach dużą popularnością.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • młodzież
 • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 499 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Plaża Syreny - stan obecny (1).jpg
 • Plaża Syreny - stan obecny (2).jpg
 • Plaża Syreny - stan obecny (4).jpg
 • Plaża Syreny - stan obecny (8).jpg
 • Plaża Syreny - stan obecny (10).jpg
 • mapa - Warszawa ukośnie.jpg
 • Plaża Syreny - Warszawa ukośna.jpg