Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2020-04-06 17:24:44
Powrót do projektu

Garden Party - rodzinny piknik i pchli targ

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury Zacisze - ulica Blokowa 1 w Warszawie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Garden Party odbędzie się przy Domu Kultury Zacisze, przy ul. Blokowa 1 w Warszawie. W razie niepogody możliwe będzie rozstawienie namiotów lub przeniesienie się do budynku. Dyrekcja wyraziła zgodę na bezpłatne udostępnienie zasobów lokalowych wraz z zapleczem technicznym. Teren i budynek Dom Kultury Zacisze są własnością m.st. Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Rodzinny piknik na Zaciszu w konwencji garden party, czyli eko-impreza na świeżym powietrzu połączona z pchlim targiem i z atrakcjami dla dzieci jak i dorosłych.
Opis projektu:
Garden Party to eko-impreza skierowana do wszystkich mieszkańców Zacisza. Odbędzie się w wybraną sobotę/niedzielę września 2021 roku na świeżym powietrzu (przy Domu Kultury Zacisze).

Młodsi uczestnicy pikniku będą mogli wziąć udział w warsztatach edukacyjno-ekologicznych, tworząc np. zabawki z odpadów, mini-zielniki, sadząc roślinki i poznając zasady ich pielęgnacji. Oprócz części edukacyjnej przewidzianą są również atrakcje-rekreacje na świeżym powietrzu

W tym czasie dorośli będą mogli poznać swoich sąsiadów podczas np. warsztatów z kompostowania. Na terenie przy DK Zacisze odbędzie się również Pchli Targ. Wszystkie atrakcje, działania edukacyjne będą nieodpłatne. Dodatkowo podczas pikniku uczestnicy. Impreza ma charakter rodzinny, edukacyjny i integrujący członków lokalnej społeczności.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W roku 2019 Garden party przy DK Zacisze odbył się po raz pierwszy. Wydarzenie przyciągnęło ponad 250 osób. Rodzinny piknik stworzył możliwość poznania swoich sąsiadów. Tak potrzebnych inicjatyw o charakterze integrującym i ekologicznym jest wciąż za mało.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Realizacja możliwa w tej kwocie z uwzględnieniem oznakowania i promocji wydarzenia. 18000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 15 500
18 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Garden Party-zgoda.pdf