Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2020-06-05 15:55:54
Powrót do projektu

„Zieleń dla Muranowa – Założenie terenu zielonego wzdłuż ulicy Miłej”

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Jana Pawła II róg Miłej, wzdłuż budynku o numerze Jana Pawła II 70, równolegle do ulicy Miłej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działka nr 18

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przekształcenia betonowego terenu od strony ul. Miłej wzdłuż budynku przy Al. Jana Pawła II 70 w teren zielony. Projekt zakłada stworzenie pięknego trawnika z żywopłotem, nasadzeniami z krzewów, traw, sezonowych roślin kwitnących, z ławeczkami. Teren zielony ma być przedłużeniem pasa zieleni ciągnącego się wzdłuż ulicy Miłej, od ul. Karmelickiej.
Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu pasa zieleni w miejscu istniejącego terenu o powierzchni około 140 m2 z kostki betonowej, położonego wzdłuż ulicy Miłej, pomiędzy budynkiem o adresie Al. Jana Pawła II 70 a ogólnodostępnymi miejscami postojowymi.

W celu realizacji projektu należy oczyścić teren z kostki betonowej i warstwy pod nią, przygotować podłoże pod nasadzenia, rozprowadzić system automatycznego nawadniania, wykonać trawnik z siewu wraz z żywopłotem celem odgrodzenia terenu zielonego od parkujących samochodów, wykonać nasadzenia w postaci krzewów, drzewek, bylin, traw ozdobnych, roślin kwitnących, ustawić ławki. Projekt polega na wykonaniu pasa zieleni w miejscu istniejącego terenu o powierzchni około 140 m2 z kostki betonowej, położonego wzdłuż ulicy Miłej, pomiędzy budynkiem o adresie Al. Jana Pawła II 70 a ogólnodostępnymi miejscami postojowymi. W celu realizacji projektu należy oczyścić teren z kostki betonowej i warstwy pod nią, przygotować podłoże pod nasadzenia, wykonać trawnik z siewu wraz z żywopłotem celem odgrodzenia terenu zielonego od parkujących samochodów, wykonać nasadzenia w postaci krzewów, drzewek, bylin, traw ozdobnych, roślin kwitnących, ustawić ławki.

Proponowane nasadzenia: głogi ‘Paul’s Scarlet’ (7 szt.), irga błyszcząca (309 szt.), krzewuszka MONET ‘Vervig’ (54 szt.), proso rózgowate (120 szt.), czosnek olbrzymi (73 szt.). W ramach projektu zostanie zamontowany automatyczny system nawadniania.

Z terenu zielonego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy, w szczególności mieszkańcy budynków położonych w najbliższym otoczeniu tego terenu, tj. ul. Miłej , Al. Jana Pawła II 70.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zieleń miejska w niepodważalny sposób wpływa na wizerunek i charakter miasta, a zatem na jakość życia jego mieszkańców. Ludzie stale przebywający w miastach instynktownie lgną do parków, skwerów, zieleńców odzyskując tam spokój, pogodę ducha, wytchnienie.

Niestety często w przestrzeni miejskiej brakuje takich miejsc, lub miejsca te nie spełniają swojej funkcji. Przykładem takiego miejsca jest silnie zurbanizowany teren przy Al. Jana Pawła II 70 i ul. Miłej, gdzie obecnie znajduje się wybetonowany plac, wielokrotnie wykorzystywany na dziki parking. Ta betonowa pustynia niekorzystnie wpływa na klimat miejski oraz samopoczucie mieszkańców i przechodniów. Dlatego też powstał niniejszy projekt urządzenia pasa zieleni przy Al. Jana Pawła II 70 / ul. Miłej.

Obszar opracowania zakłada wprowadzenie na 140 m2 obecnie płyt betonowych zieleni o kształcie zbliżonym do dwóch prostokątów usytuowanych wzdłuż ul. Miłej. Na obszarze wprowadzonej zieleni zostaną posadzone krzewy soliterowe (świdośliwa), żywopłot z irgi błyszczącej, krzewy (tawuła gęstokwiatowa), trawy ozdobne (proso rózgowate), rośliny cebulowe (czosnek olbrzymi) oraz trawniki. Gatunki zaproponowane w projekcie, dzięki kwitnieniu w różnych okresach w ciągu sezonu (wiosna - jesień) będą dodatkowo uatrakcyjniały obszar zieleni. Na terenie opracowania proponuje się ławki oraz stojaki dla rowerów, aby zaspokoić potrzeby użytkowników wszystkich grup wiekowych.

Celem urządzenia pasa zieleni przy al. Jana Pawła II 70 / ul. Miłej jest pełnienie funkcji estetyczniej w silnie zurbanizowanym rejonie, rekreacyjno – wypoczynkowej dla użytkowników wszystkich grup wiekowych, izolacyjnej poprzez oddzielnie mieszkańców i użytkowników terenu od parkingu wzdłuż ul. Miłej, a przede wszystkim bioklimatycznej. Zieleń w okolicy budynków to czyste powietrze oraz piękne otoczenie, przyjazne mieszkańcom, rodzinom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Przygotowanie miejsc pod nasadzenia – 37 800 zł

Sadzenie drzew (7 szt.) – 17 500 zł

Sadzenie krzewów (363 szt.) – 30 000 zł

Sadzenie bylin, cebul (ok. 20 m2) – 3 000 zł

Mulczowanie – 3 000 zł

Wygrodzenie zieleni typu ZOM – 20 000 zł

Ławki (3 szt.) – 7 500 zł

Założenie systemu nawadniającego – 20 000 zł

Oznakowanie logo BO – 500 zł

139300.00

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
139 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • wizualizacja - 1.jpg
 • wizualizacja 2.jpg
 • wizualizacja 3.jpg
 • wizualizacja 5.jpg
 • dodatkowe wizualizacje .pdf