Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-05-31 13:16:58
Powrót do projektu

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej

status:


Obecne zagospodarowanie skrzyżowania Ogrodowej i Wroniej jest niebezpieczne i nieefektywne. Projekt pozwoli lepiej wykorzystać przestrzeń i poprawi bezpieczeństwo oraz warunki ruchu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.984069108963
szerokość geograficzna: 52.237489924603

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

skrzyżowanie Ogrodowa/Wronia

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ułatwi pokonywanie skrzyżowania i poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.


Pełny opis projektu

Obecnie na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Wroniej wyznaczone są przejścia dla pieszych tylko przez 2 z 4 ramion skrzyżowania. Część krawężników jest obniżona, a część nie. Skrzyżowanie jest bardzo rozległe - średnica tarczy skrzyżowania wynosi ponad 20 m. Mimo, że w nowych biurowcach są parkingi podziemne, nielegalnie parkujące samochody zastawiają skrzyżowanie, chodniki i przejścia dla pieszych. Czasem także jeżdżą po chodniku, by objechać słupki, rozganiając pieszych. Piesi przeciskają się między zaparkowanymi samochodami i wychodzą zza nich na jezdnię, szukając możliwości przejścia. Jest to duże utrudnienie i zagrożenie w szczególności dla dzieci (kompletnie niewidocznych zza samochodu), rodziców z dziećmi w wózkach (którzy często muszą przejść spory kawałek po jezdni zanim znajdą między samochodami lukę umożliwiającą dostanie się z wózkiem na chodnik), osób starszych i niepełnosprawnych.Proponuję uporządkowanie skrzyżowania poprzez wykonanie tzw. uszu Myszki Miki - poszerzeń chodników, zmniejszających rozmiar skrzyżowania. Szerokości wlotów powinny zostać dostosowane do warunków technicznych dróg publicznych - 5,5 m dla wlotów dwukierunkowych, 4,5 m dla wlotu jednokierunkowego (Ogrodowa od strony Żelaznej). Uporządkuje to ruch i ułatwi pieszym przekraczanie ulicy. Zmniejszenie rozmiaru skrzyżowania pozwoli też wygospodarować dodatkowe legalne miejsca parkingowe.

Wykonanie wyniesienia skrzyżowania.Część powierzchni "uszu" można wykonać z ziemi zamiast nawierzchni twardej, w której można zasadzić niskie krzewy, a być może nawet drzewa. Dodatkowa zieleń przyuliczna byłaby bardzo pożądana, gdyż w tej część Woli brak dużych parków.Przykłady rozwiązań "uszu" można zobaczyć w załączniku (Przyklady.pdf). Ze względu na konieczność uwzględnienia lokalizacji instalacji podziemnych, konkretne rozwiązanie może zostać wybrane na etapie opracowania dokumentacji technicznej.W załączniku znajduje się również ilustracja stanu obecnego oraz schemat stanu docelowego (przejścia zostały na nim zaznaczone jedynie w celu wskazania miejsc, gdzie powinny zostać obniżone krawężniki - projekt nie przewiduje stosowania oznakowania, które ograniczałoby możliwości przechodzenia w innych miejscach).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt uporządkuje ruchu i poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Ułatwi wszystkim pieszym pokonywanie przejść, a szczególnie osobom niepełnosprawnym i z wózkami. Z punktu widzenia widoczności, projekt jest szczególnie istotny dla dzieci, które mogą być całkowicie niewidoczne zza samochodu zaparkowanego na skrzyżowaniu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa ok. 200 m2 chodnika x 80 zł/m2 = 16000 zł.Uzupełnienie brakujących słupków - ok. 20 szt. * 100 zł = 2000 zł Ewentualnie przebudowa kolidujących elementów odwodnienia Dokumentacja: 5000 złWyniesienie tarczy skrzyżowaniaDokumentacja projektowa


Całkowity koszt projektu: 23 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • StanObecny.jpg
  • Schemat.jpg
  • Przyklady.pdf