Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2020-08-18 14:31:52
Powrót do projektu

Dla Mnie, dla Ciebie, dla Nas – zintegrowany program wsparcia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, cierpiących z powodu demencji, zespołów otępiennych i choroby Alzheimera

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul Żegańska 2c Warszawa Wawer
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt będzie realizowany w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Realizacja programu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na dostęp do bezpłatnej, kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej obejmującej działania wspierające, edukacyjne, informacyjne i terapeutyczne, adekwatne do złożoności problemów w wynikających ze sprawowania opieki nad osobami zależnymi.
Opis projektu:
Projekt ,, Dla Mnie, dla Ciebie, dla Nas” to zintegrowany , kompleksowy program edukacji i wsparcia, kierowany dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, cierpiących z powodu choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych.

Głównym celem projektu jest udzielenie pomocy i wsparcia opiekunom dorosłych osób cierpiącym z powodu : niepełnosprawności, przewlekłej choroby, oraz zespołów otępiennych.

Działania w ramach projektu nakierowane są na:

• udzielanie wsparcia psychologicznego i edukacyjnego rodzinom osób chorych,

• udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom chorym,

• dostarczanie wsparcia informacyjnego w chorobie, oraz w związku z opieką nad osobą zależną

• popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat chorób otępiennych i możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej.Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2021r do grudnia 2021r.

Nabór dla uczestników projektu będzie otwarty i ciągły w trakcie jego trwania.

W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy dzielnicy Wawer. Udział w projekcie będzie nieodpłatny.

Promocja projektu będzie prowadzona poprzez plakaty, ulotki, strony internetowe Urzędu Dzielnicy Wawer lub OPS-u.W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niesamodzielnych.

• Punkt (PIK) będzie czynny 1x w tygodniu przez 3 godziny

• W punkcie będzie dyżurował specjalista- osoba z doświadczeniem w prowadzeniu PIK.

• Porady będzie można uzyskać osobiście lub telefonicznie.2. Indywidualne spotkania z psychologiem dla opiekunów i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne zespoły otępienne.

• Spotkania będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.

• W trakcie indywidualnej rozmowy z psychologiem będzie możliwość uzyskania wsparcia i pomocy w postępowaniu z chorym oraz własnymi problemami.

• Zapisu na spotkanie z psychologiem można będzie dokonać osobiście lub telefonicznie.3. Prowadzenie Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z chorobami otępiennymi.

• Spotkania grupy będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.

• Zaletą jest możliwość pozostawienia osoby chorej/ niepełnosprawnej w ,, Punkcie Zajęć” w trakcie uczestnictwa w spotkaniach grupy.

• Nabór do grup wsparcia będzie prowadzony w sposób ciągły i otwarty.4. Prowadzenie ,,Punktu Zajęć” dla niesamodzielnych osób, których opiekunowie uczestniczą w grupach wsparcia.

• Zajęcia będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny, dla grupy wsparcia indywidualnie.

• Zajęcia umożliwią swobodne uczestnictwo opiekunom w prowadzonej grupie wsparcia.5. Prowadzenie Warsztatów nakierowanych na tematykę opieki nad osobami niesamodzielnymi.

• Warsztaty będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.

W trakcie warsztatów będzie można zdobyć praktyczne umiejętności związane z opieką nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.6. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz dotkniętych chorobami otępiennymi.

• Zajęcia będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.

• Grupy będą tworzone w zależności od zaawansowania choroby oraz zainteresowań uczestników.

• W ramach zajęć proponujemy:

- treningi umiejętności poznawczych;

- treningi orientacji w rzeczywistości;

- terapie wspierające;

- animacje czasu wolnego dostosowaną do indywidualnych możliwości chorego.7. Udzielanie wsparcia opiekunom. Hobbistyczne zajęcia dla opiekunów.

• Prowadzone będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

• Dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań opiekunów osób chorych/ niepełnosprawnych.8. Poradnictwo prawne

• Indywidualne poradnictwo prawne z zakresu: procedury ustanowienia kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, procedury całkowitego ubezwłasnowolnienia

• Pomoc w sporządzaniu pism i wniosków dotyczących problematyki związanej z opieką nad osobami niesamodzielnymi.

• Prowadzone w wymiarze 4 godzin w miesiącu.Budżet projektu:

1.Prowadzenie PIK

- psycholog 150,00 zł/h x 12 godziny miesiąc = 1800,00 zł x 12 miesięcy = 21.600,00 zł

- koordynacja 800,00 zl / miesiąc x 12 miesięcy = 9.600,00 zł/ rok

2.Indywidualne spotkania z psychologiem

- psycholog 150,00 zł/h x 8 godziny/ miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł3. Prowadzenie grupy wsparcia

- psychoterapeuta 170,00 zł/h x 8 godzin/ miesiąc =1360,00 zł x 12 miesięcy = 16.320,00 zł4.Prowadzenie ,,Punktu zajęć” dla osób zależnych, których opiekunowie uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia.

- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h/ osoba x 8 godzin/miesiąc x 2 osoby =1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł

- koszty materiałów do zajęć - 5000,00 zł/ 12 miesięcy5. Prowadzenie warsztatów

- specjalista/terapeuta 250,00 zł/h x 8 godzin/miesiąc = 2000,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 24.000,00 zł6. Zajęcia terapeutyczne

- terapeuta zajęciowy 150,00 zł/h x 8h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł

- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h x 8h/miesiąc =560,00 zł x 2 osoby = 1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł7. Udzielanie wsparcia opiekunom. Zajęcia hobbistyczne

- prowadzący 150,00 zł/h x 8 h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł8. Poradnictwo prawne

- prowadzący 150,00 zł/ h x 4h/ miesiąc = 600,00 zł x 12 miesięcy = 7.200,00 złDodatkowe koszty projektu:

- Koszty księgowości - 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł

- Poczęstunek, napoje- 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,000 złCałkowity koszt projektu: 158.600,00 złProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja programu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na dostęp do bezpłatnej, kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej obejmującej działania wspierające, edukacyjne, informacyjne i terapeutyczne, adekwatne do złożoności problemów w wynikających ze sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, z Chorobą Alzheimera i innymi zespołami otepiennymi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Budżet projektu:

1.Prowadzenie PIK

- psycholog 150,00 zł/h x 12 godziny miesiąc = 1800,00 zł x 12 miesięcy = 21.600,00 zł

- koordynacja 800,00 zl / miesiąc x 12 miesięcy = 9.600,00 zł/ rok

2.Indywidualne spotkania z psychologiem

- psycholog 150,00 zł/h x 8 godziny/ miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł3. Prowadzenie grupy wsparcia

- psychoterapeuta 170,00 zł/h x 8 godzin/ miesiąc =1360,00 zł x 12 miesięcy = 16.320,00 zł4.Prowadzenie ,,Punktu zajęć” dla osób zależnych, których opiekunowie uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia.

- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h/ osoba x 8 godzin/miesiąc x 2 osoby =1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł

- koszty materiałów do zajęć - 5000,00 zł/ 12 miesięcy5. Prowadzenie warsztatów

- specjalista/terapeuta 250,00 zł/h x 8 godzin/miesiąc = 2000,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 24.000,00 zł6. Zajęcia terapeutyczne

- terapeuta zajęciowy 150,00 zł/h x 8h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł

- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h x 8h/miesiąc =560,00 zł x 2 osoby = 1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł7. Udzielanie wsparcia opiekunom. Zajęcia hobbistyczne

- prowadzący 150,00 zł/h x 8 h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł8. Poradnictwo prawne

- prowadzący 150,00 zł/ h x 4h/ miesiąc = 600,00 zł x 12 miesięcy = 7.200,00 złDodatkowe koszty projektu:

- Koszty księgowości - 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł

- Poczęstunek, napoje- 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,000 złCałkowity koszt projektu: 158.600,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
158 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki