Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 14:18:21
Powrót do projektu

Pasieka w Domu Pomocy Społecznej 'Na Przedwiośniu' - Wawer

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Przedwiośnie 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zgoda ośrodka

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada powstanie edukacyjnej pasieki na 5 uli na terenie placówki opiekuńczej - Dom Pomocy Społecznej 'Na Przedwiośniu' ul. Przedwiośnie 1 w Wawrze
Opis projektu:
Pszczelarstwo w mieście to już nie fantazja i nowość, pszczoły i pasieki w Warszawie są czymś powszechnym. Dzielnica Wilanów od pięciu lat prowadzi Pasiekę Edukacyjną - projekt, który powstał z Budżetu Partycypacyjnego, cieszy się dużym powodzeniem. W 2019 na terenie Domu Dziecka nr 15 przy ulicy Nowogrodzkiej 75 powstała mała pasieka, w której przez cały sezon pszczelarski prowadzone były zajęcia pszczelarskie dla dzieci i okolicznych mieszkańców. Prócz zajęć efektem projektu było ponad 40 kg miodu, który trafił do placówek w całej Warszawie.M. st. Warszawa dysponuje i zarządza większą ilością placówek opiekuńczych otoczonych pięknymi terenami zielonymi. Na terenie Państwa dzielnicy znajduje się Centrum Alzheimera Dom Pomocy Społecznej ' Na Przedwiośniu' gdzie warto zastosować ten sam format, który działa z powodzeniem na Ochocie. Obecność pszczół nie tylko może zbliżyć rezydentów placówek do natury, a również zwiększyć ich świadomość ekologiczną. Indywidualnie dobrany program zajęć, obserwowanie i obcowanie z rodziną pszczelą uczy nie tylko podstaw zawodu, również odpowiedzialności i działania w grupie.Jeśli projekt wszedłby w życie na terenie placówki powstanie wykonana od podstaw w warsztacie wraz z rezydentami, w pełni zabezpieczona, wyposażona w odpowiednie stroje pasieka, w której regularnie odbywać się będą zajęcia edukacyjne dotyczące pszczelarstwa. Pasieki otwarte byłyby również otwarte na grupy z okolicznych szkół i przedszkoli, oraz mieszkańców.Projekt zakłada powstanie edu pasieki na 5 uli na terenie placówki opiekuńczej. Ule zostałyby zbudowane własnoręcznie przez rezydentów w Centrum Wspierania Rodzin w istniejącym tam warsztacie - FabLab. Wykonawca miałby za zadanie napisać program edukacyjny i wyposażyć pasiekę w stroje dla dzieci i dorosłych, materiały dydaktyczne, apteczkę, założyć mini ogródek roślin miododajnych oraz ogrodzić ją żywopłotem i postawić tablicę informacyjno - edukacyjną.

Zobowiązany by został do prowadzenia zajęć dla podopiecznych ośrodka oraz dla chętnych z placówek edukacyjnych. Projekt wymaga kontynuacji w latach następnych.Szczegółowy kosztorys:

- stroje dla dzieci pszczelarskie x 10 = 2000

- program edukacyjny = 3000

- rodziny pszczele x 5 = 2000

- ule koszt materiałów = 850

- zajęcia 2 w miesiącu x 8 = 3200

- pszczelarzenie 1500 miesięcznie = 10800

- słoiki x 80 = 800

- miodobranie = 1000

- apiterapia = 2000

- marketing/logotyp/promocja = 5000

- żywopłot i mini ogród = 2500

- tablica edukacyjno-informacyjna =1000

- koordynacja = 3200koszt pasieki z programem i marketingiem- 37350
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma nie tylko na celu aktywizować i edukować ekologicznie rezydentów ośrodka, ale jednocześnie dbać o bioróżnorodność Warszawy, ponieważ wpływ pszczół na środowisko i wygląd warszawskiej flory jest niezaprzeczalny.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
37 350,00 zł

Dokumenty

Załączniki